Kontakt - Missing Link

Projektansvarig

Projektgrupp

Martina Bergenroth

Projektadministratör

Marie Elf

Professor

Andrea Hess Engström

Anknuten till Forskning

Maria Flink

Med. dr.
070-2788357

Malin Tistad

Anknuten till Forskning

Lena Von Koch

Professor

Övriga medarbetare

 

Una Stenbring

Forskare
CY
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2022-12-27