Kontakt - Missing Link

Projektansvarig

Projektgrupp

Martina Bergenroth

Projektadministratör

Johanna Bylinder

Forskningsassistent

Marie Elf

Professor

Maria Flink

Med. dr.
070-2788357

Malin Tistad

Anknuten till Forskning

Lena Von Koch

Professor

Övriga medarbetare

 

Una Stenbring

Forskare