Kick-off den 6:e september

På förmiddagen träffas doktorander och handledare. På eftermiddagen är det mingel med doktoranderna från Forskarskolan i Hälso- och vårdvetenskap.

Som handledare är du inbjuden till morgonsessionen och din doktorand är inbjuden och förväntas stanna hela dagen. Tack för att du bokar detta i din kalender och informerar din doktorand om detta.  

Lokal: S114 Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg 

Tid: 09.00 - 17.00

Programmet

09.00 – 12.00  Introduktion av FiH, doktorander och handledare, inklusive fika

12.00 – 13.00  Lättare lunch för doktorander och handledare

13.00 – 16.00  Doktorandeftermiddag för alla doktorander i forskarskolan, inklusive fika och frukt   

Är det intressant? Anmäl dig till eventet här senast den 30 augusti och meddela oss om du har födoämnesintoleranser och allergier.