Skip to main content

Internationalisering på sektionen för omvårdnad

Internationalisering

Sektionen har aktivt internationellt samarbete med ett antal universitet inom och utanför Europa. Sjuksköterskeutbildningens samarbetsavtal inom olika utbytesprogram och med olika partneruniversitet ger våra studenter stora möjligheter till utbytesstudier. Vi bedriver även internationalisering på hemmaplan genom att integrera globala hälsofrågor i våra kurser vilket fördjupar studenters kunskap om internationella- och kulturella perspektiv på hälsa. Sektionen har också fortlöpande internationella forskningssamarbeten inom omvårdnad.

Samarbetspartners

City University London

Haute Ecole Libre de Bruxelles

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Högskolen i Oslo og Akershus

Makerere University

Professionshøjskolen Metropol

Shandong University

The Hongkong Polytechnic University

The University of Sydney

Tokyo Metropolitan University

Università Degli Studi di Firenze

University College Dublinet har slutits avtal inom grundutbildningen för sjuksköterskor mellan Karolinska Institutet och följande universitet.

Läs mer

Sektionens kontaktpersoner

Kontaktperson forskning

Professor/sjuksköterska

Yvonne Wengström

Telefon: 08-524 836 83
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Yvonne.Wengstrom@ki.se

Kontaktperson utbildning

Adjunkt

Eva Doukkali

Telefon: 08-524 836 08
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Eva.Doukkali@ki.se