Internationalisering på avdelningen för omvårdnad

Avdelningen har internationellt samarbete med ett antal universitet inom och utanför Europa. Sjuksköterskeutbildningens samarbetsavtal inom olika utbytesprogram och med olika partneruniversitet ger våra studenter möjligheter till utbytesstudier.

Vi bedriver även internationalisering på hemmaplan genom att integrera globala hälsofrågor i våra kurser vilket fördjupar studenters kunskap om internationella- och kulturella perspektiv på hälsa. Avdelningen har också fortlöpande internationella forskningssamarbeten inom omvårdnad och global hälsa.

Samarbetspartners

Avdelningens kontaktpersoner

Kontaktperson

Nana Waldréus

Adjunkt
Omv enhet 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle