Information för vårdpersonal om tRAppen

tRAppen är en beteendeinriktad webbtjänst för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar som är aktiva tillsammans på egna villkor.

tRAppen är tyvärr inte tillgänglig för tillfället.

Mer information kommer.

Även om tRAppen är ett verktyg som patienterna själva använder så kan det också vara ett bra verktyg för dig som vårdpersonal. Du har säkerligen varit med om att dina patienter har svårt att träna på egen hand eller att det till och med är svårt att avsluta rehabiliteringen. Då kan tRAppen vara ett verktyg som kan underlätta din vardag.

Deltagarna stödjer varandra

Webbtjänsten tRAppen har två huvudfunktioner. Den ena är att personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar bildar slutna grupper (max 15 deltagare/grupp) för återkoppling, uppmuntran, inspiration och råd om fysisk aktivitet. Den andra är att gruppdeltagarna själva sätter sina mål, planerar och loggar sina aktiviteter och träning, för att sedan få regelbunden återkoppling på sin måluppfyllelse.

Vem kan du rekommendera tRAppen?

tRAppen riktar sig till personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar såsom exempelvis RA (ledgångsreumatism) AS, SLE eller myosit, men ej till personer med artros. För att kunna använda tRAppen så behöver patienterna veta hur de ska vara fysiskt aktiva och känna sig trygga med att vara aktiv och träna på egen hand.

Patienter kan själva anmäla sig till en grupp via tRAppens hemsida. Alternativt så kan du som vårdpersonal rekommendera och introducera tRAppen. Du kan introducera enskilda patienter eller hela grupper till tRAppen. Till exempel så skulle en rehabgrupp som tränat tillsammans med en fysioterapeut kunna fortsätta träningen på egen hand med hjälp av tRAppen efter avslutad rehabilitering. Ett annat alternativ är att du på din klinik/arbetsplats samlar ihop patienter som är lämpliga för tRAppen och har ett informationsmöte med dem där du introducerar gruppdeltagarna för varandra och tRAppen. En sådan grupp behöver ha minst fyra deltagare.

Vill du ha hjälp med hur du kan använda och introducera tRAppen till dina patienter får du gärna höra av dig till Åsa Revenäs. Hör också av dig till Åsa om du vill prova tRAppen i en vårdgivargrupp.

tRAppen kan underlätta för dig

Webbtjänsten tRAppen är tänkt som ett komplement till den traditionella vården och rehabiliteringen. tRAppen är ett hjälpmedel som kan underlätta för dig att avsluta rehabiliteringen och underlätta för patienterna att vara aktiva på egen hand. Detta bör i förlängningen leda till att sjukvårdsresurser frigörs till de som behöver mera stöd i sin rehabilitering.

tRAppen ger personer som lever med en kronisk sjukdom en möjlighet att ta ökat ansvar för sin egen hälsa. En person som är van att träna och vill ta eget ansvar kan få inspiration och stöd till att leva ett fysiskt aktivt liv med hjälp av tRAppen.

Kostnadsfritt för alla personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i Sverige

Webbtjänsten tRAppen lanserades under våren 2016 och erbjuds helt kostnadsfritt till alla personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i Sverige. tRAppen kan användas på alla typer av smarta mobiler, läsplattor och datorer.

Framtagandet och forskningen kring tRAppen

tRAppen är framtagen genom en så kallad samskapande process. Detta innebär att potentiella användare av tjänsten, forskare, kliniker och systemutvecklare gemensamt har skapat tRAppen; dess innehåll och funktioner. tRAppen bygger på inlärnings- och beteendeteorier, evidens om fysisk aktivitet vid reumatoid artrit och användarnas kunskap om att leva med en kronisk sjukdom.

Forskningen kring tRAppen har utförts vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet i samarbete med Reumatikerförbundet, We+ och Stockholms läns landsting (projekt 4D). Om du vill veta mera om forskningen, kontakta Åsa Revenäs, fysioterapeut, med. dr. vid Karolinska Institutet.

Här kan du läsa hennes avhandling "Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatiod arthritis".

Information om tRAppen finns också på Vårdgivarguiden.

Tjänsten är finansierad av Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Stockholms Läns Landsting, Reumatikerförbundet, VINNVÅRD, Stig Thunes Fond och Combine Sweden.

Tipsa dina patienter och sätt upp vår affisch! 

tRAppen poster

Du kan skriva ut vår affisch som ni kan sätta upp på er klinik/mottagning.

Det finns även visitkort som du kan lämna ut till dina patienter. Utöver det så finns det en handledning, en checklista, som du kan använda som stöd när du informerar dina patienter om tRAppen.

Visitkort, handledning och affisch kan du ladda ner via följande länkar och kopiera upp.

Ladda ner affischen: Kontakta projektansvarig.

Ladda ner visitkort här.

Ladda ner handledningen här.

Se filmer om tRAppen