Skip to main content

Hjärnavbildningsforskning

Stor vikt läggs vid strukturell och funktionell hjärnavbildning för att förstå de bakomliggande mekanismerna för olika demenssjukdomar, vilket förhoppningsvis kommer leda till bättre diagnostik. Vid sektionen för klinisk geriatrik, bedrivs forskning om de vanligaste demenssjukdomar så som Alzheimers sjukdom (AD), Lewykroppsdemens (DLB), vaskulär demens (VaD), frontotemporal lobs demens (FTD) och demens vid Parkinsons sjukdom (PDD).

Vi har ett starkt fokus på olika magnetisk resonanstomografi (MRI) tekniker, såsom strukturell MRI, funktionell MRI , diffusion tensor imaging (DTI), arterial spin labeling (ASL) och suceptibility weighted imaging (SWI). Forskningen bedrivs även på forskning med hjälp av positronemissionstomografi (PET) amyloid och glukos och datortomografi (DT). Olika automatiserad program för bildanalys används (Freesurfer, FSL och SPM etc.), såväl som egenutvecklade program. Vi har också en stark tradition och stor erfarenhet av manuell utlinjering och visuell skattning. Ett starkt fokus läggs också på olika multivariata och maskininlärningstekniker(support vector machines (SVM) och ortogonala PLS (OPLS) etc.) för att analysera de stora mängder data som kommer från de olika teknikerna.
Det är viktigt att använda de senaste teknikerna inom hjärnavbildning för att få en bättre förståelse för de bakomliggande mekanismerna för de olika sjukdomarna, förbättra tidig diagnostik och differentialdiagnos . Dessa metoder måste noggrant valideras i stora forsknings kohorter såsom AddNeuroMed och ADNI samt i en heterogena minnesklinik kohorter och populationsbaserade kohorter.

Forskargruppsledare Agneta Nordberg, Eric Westman och Lars-Olof Wahlund

Professor, senior

Agneta Nordberg

Telefon: 08-524 835 32
Enhet: Nordberg
E-post: Agneta.K.Nordberg@ki.se

Lektor

Eric Westman

Telefon: 073-655 51 79
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se

Professor, senior

Lars-Olof Wahlund

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se

Medarbetare

Stipendiat

Alejandra Machado

Telefon: 076-087 03 81
Enhet: Westman
E-post: alejandra.machado@ki.se

Anknuten

Christina Unger Lithner

Enhet: Nordberg
E-post: Christina.Unger@ki.se

Forskningsassistent, UF

Daniel Ferreira Padilla

Enhet: Westman
E-post: daniel.ferreira.padilla@ki.se

Forskare

Elena Rodriguez-Vieitez

Enhet: Nordberg
E-post: elena.rodriguez-vieitez@ki.se

Anknuten

Gabriela Spulber

Enhet: Westman
E-post: Gabriela.Spulber@ki.se

Forskarstuderande

Gustav Mårtensson

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: gustav.martensson@ki.se

Forskarassistent

Joana Pereira

Enhet: Westman
E-post: joana.pereira@ki.se

Anknuten

Konstantinos Chiotis

Enhet: Nordberg
E-post: konstantinos.chiotis@ki.se

Forskarstuderande

Konstantinos Poulakis

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: konstantinos.poulakis@ki.se

Forskarassistent

Laetitia Lemoine

Enhet: Nordberg
E-post: laetitia.lemoine@ki.se

Anknuten

Love Nordin

Telefon: 08-585 859 91
Enhet: Westman
E-post: love.nordin@ki.se

Anknuten

Olga Voevodskaya

Enhet: Westman
E-post: olga.voevodskaya@ki.se

Forskarassistent

Olof Lindberg

E-post: olof.lindberg@ki.se

Anknuten

Ove Almkvist

Enhet: Nordberg
E-post: Ove.Almkvist@ki.se

Anknuten

Per-Göran Gillberg

Enhet: Nordberg
E-post: per-goran.gillberg@ki.se

Anknuten

Sathya Mohan

Enhet: Nordberg
E-post: sathya.mohan@ki.se

Postdoc

Urban Ekman

Enhet: Westman
E-post: urban.ekman@ki.se