Grattis Maria Flink till docenturen

Vi gratulerar Maria Flink som blivit docent inom hälsovetenskap. Maria forskar på Sektionen för allmänmedicin på Karolinska Institutet och är ansvarig för forskarskolan i allmänmedicin och primärvård.

Bild på docent Maria Flink
Maria Flink Foto: Anna Åkerlund

Hej Maria Flink, grattis till din docentur! Hur känns det att bli docent och hur ska du fira detta?

Tack - det känns väldigt roligt. Jag ska fira med en ”docent aw” hemma hos mig med kollegor, vänner och familj.

Vad forskar du om?

Min docentur är inom ämnet hälsovetenskap där man studerar olika aspekter av hur hälsa upprättas och vidmakthålls både från ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv. Min forskning inom området fokuserar på person-centrerad, integrerad vård med inriktning både mot samverkan mellan olika vårdnivåer och mot egenvård för patienter med långvariga sjukdomstillstånd. Bland annat är jag engagerad i projektet Missing Link  där vi studerar hur vårdövergången från sjukhus till rehabilitering inom primärvården kan utvecklas mot att bli mer person-centrerad och integrerad med särskilt fokus på hälsolitteracitet. Ett annat projekt, som jag gör inom ramen för min tjänst på SLSO, är Samsas  där vi tillsammans med kommun, region och civilsamhälle studerar hur samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre kan utvecklas.

På vilket sätt bidrar din forskning till nytta för patienter/klienter/samhället?

Flera av de projekt som jag medverkar i är klinik-nära och bedrivs i samarbete med vård och omsorg. Tanken och förhoppningen är att detta leder till att projektens resultat lättare kan implementeras i verksamheterna.

Vill du berätta om forskarskolan?

Gärna! Inom min tjänst på Sektionen för allmänmedicin och primärvård så är jag ansvarig för en av de kliniska forskarskolorna på KI. Forskarskolan i allmänmedicin och primärvård riktar sig till doktorander med intresse för primärvårdsforskning. Studenterna har undervisning  fyra veckor per termin under två år och kurserna inkluderar bland annat statistik, kvalitativ metod, epidemiologi och komplexa interventioner. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att undervisa och samordna undervisningen inom forskarskolan. Jag lär mig hela tiden något nytt och det är ett privilegium att få ha så engagerade studenter. Jag gick själv forskarskolan i allmänmedicin och primärvård när jag var doktorand, så det känns extra roligt att nu kunna vara en del av vidareutvecklingen av kurser och innehåll.

Vad händer annars utöver forskning och undervisning?

Jag är just nu i planeringstagen för sommarsäsongen. Pandemin väckte min trädgårdslusta så förra årets grävde vi och planterade blomsterrabatter och i år blir det en köksträdgård. Det är samma princip som med forskning: mycket planering, mycket grävande och förhoppningsvis ett givande resultat.

 

Intervjuare: Anna-Maria Loimi