Fristående kurser vid NVS

NVS erbjuder ett stort antal fristående kurser varje år inom ett flertal områden. Utbudet av fristående kurser varierar och aktuellt utbud publiceras på denna sida.

Kursutbudet varierar mellan vårtermin och hösttermin, aktuella ansökningsperioder publiceras på Karolinska institutets övergripande sida med fristående kurser

Sektionen för allmänmedicin och primärvård

På sektionen för allmänmedicin och primärvård ges kurserna Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 & 2 och kursen Sexualmedicin - en introduktion. Vetenskaplig teori och metod-kurserna riktar sig till personer som arbetar inom primärvården och som vill utveckla sin kompetens inom forskningsmetodik och vetenskapligt förhållningssätt. Kursen Sexualmedicin är en tvärvetenskaplig och tvärprofessionell kurs som syftar till att ge kunskap om och förståelse för sexualmedicinska och sexologiska frågeställningar i mötet med patienter inom en bred sfär av hälso- och sjukvården.

Fristående kurser vid sektionen för allmänmedicin och primärvård
Kursnamn Antal högskolepoäng Kurskod Övrigt
Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 7.5 2QA296
Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2 7.5 2QA297
Sexualmedicin - en introduktion 15 2QA226

Sektionen för arbetsterapi

Sektionen för arbetsterapi ger två fristående ämnesspecifika kurser; Aktivitetsvetenskap och Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi. Kursen Aktivitetsvetenskap riktar sig till arbetsterapeuter som vill få en fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi är en kurs för de som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå.

Sektionen för arbetsterapi är även involverad i ett antal interprofessionella (icke ämnesspecifika) fristående  kurser); Innovationer för den växande staden: OpenLab mångdisciplinär kurs, period 1/period2, Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård samt Mätinstrument inom vårdvetenskap. I kursen Innovationer för den växande staden utvecklar studenten förmågor att skapa lösningar för stora utmaningar i samhället. Kursen kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård ger förutsättningar för patientcentrerad vård. Mätinstrument inom vårdvetenskap ger kunskaper att kunna identifiera, värdera och använda mätinstrument för olika patientkategorier i kliniskt arbete.

Samtliga fristående kurser kan inkluderas som en del av magisterexamen

Sektionen för fysioterapi

På sektionen för fysioterapi ges varje termin ett flertal fristående kurser, såväl interprofessionella som ämnesfördjupande. Vi ger kurser inom andning- och cirkulation, fysisk aktivitet som behandling, geriatrik, gynekologi, neurologi, psykosomatik, rörelseanalys, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete med mera. Vi ger även kurser inom vetenskapsmetodik och examensarbete på grund- och avancerad nivå för kandidat- och magisterexamen i fysioterapi.

Sektionen för omvårdnad