Skip to main content

Forskningsområdet Samhälle vid NVS

Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och omfattar metoder, kunskaper och forskare från olika discipliner. Forskningen inkluderar hur miljö- och samhällsförändringar påverkar utveckling av hälsan på individ-, grupp- eller samhällsnivå, och strategier som tillämpas av de olika aktörerna i ett välfärdssamhälle för att främja hälsa och att hjälpa människor att uppleva ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

I detta ingår studier hur människor med sjukdom, skada eller handikapp kan hantera sin vardag, arbete och fritid och om rörelsens betydelse för hälsan. Samt studier i epidemiologi och folkhälsa ingår, där man - för att förstå hur sjukdomar uppstår - studerar hur vårt genetiska arv samspelar med miljö, uppväxt och andra livsvillkor.

Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt vid institutionen

  • Bedömning av arbetsförmåga
  • Funktionshinder i vardagsliv
  • Hälsofrämjande samspel mellan arbete och privatliv
  • Läkemedelsekonomiska studier av behandling av demenssjukdomar
  • Samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående
  • Sociala faktorer för hälsa och aktivitet i senare delen av livet
  • Äldres behov och möjligheter till hjälp och omsorg från anhöriga och samhället

Alla pågående forskningsprojekt inom området samhälle vid institutionen presenteras vidare under respektive sektions hemsida

Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Sektionen för allmänmedicin

Sektionen för arbetsterapi

Sektionen för neurogeriatrik