Porträtt av professor Anders Wimo

Anders Wimo är adjungerad professor i geriatrisk allmänmedicin med hälsoekonomisk inriktning vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Anknytningen omfattar 20 procent av full arbetstid och bekostas av Landstinget Gävleborg.

Adjungerad professor Anders Wimo. Foto: Stefan Zimmerman

Anders Wimos främsta forskningsområden är äldrevård, demensvård och hälsoekonomi. Han har i ett delprojekt till Kungsholmenprojektet i Stockholm undersökt förekomsten av demens i Nordanstigs kommun i Hälsingland, liksom riskfaktorer för sjukdomen och kostnader för vården med mera.

Han deltar nu i Swedish National Project on Aging and Care (SNAC) som har en bredare bas än Kungsholmenprojektet och startats med medel från Socialdepartementet. Målet är att bygga upp en databas för analys av äldrevård och äldreomsorg.

Ännu en gren i hans forskning är läkemedelsekonomiska studier av behandling av demenssjukdomar. Han leder den hälsoekonomiska delen av ett EU-projekt om demenssjukdom.

Publicerad i Cell till samhälle 2007

 

Profile image

Anders Wimo

Anknuten till Forskning
Annika Clemes
2023-08-15