Äldres hälsa under covid-19

Här finns kunskapsunderlag om äldres hälsa i relation till epidemin som togs fram som del i det uppdrag rektor gav resursgruppen för äldres hälsa under covid-19. I juni 2023 fattade rektor Annika Östman Wernerson beslutet att avsluta beredskaps- och resursgrupperna, vars arbete nu tas tillvara och utvecklas inom ramen för Centrum för hälsokriser.

Aktuell forskning visar att äldre personer har högre risk att insjukna i svår covid-19. Det gäller i synnerhet de som är sköra och multisjuka och i behov av äldreomsorg. Det finns ett stort behov av ett fungerande samhällsstöd som är kapabelt att hantera information om och rutiner kring en pandemi, och som ges förutsättningar att göra det.

Resursgruppen för äldres hälsa under covid-19 inledde en seminarieserie den 12/10-2020 där det första tillfället fokuserade på vård: ”Medicinsk vård av äldre personer med covid-19: 8 månaders kliniska erfarenheter och forskning”. Det andra seminariet genomfördes den 10/11-2020 och det fokuserade på pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i Sverige, Norge resp. Danmark: "covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder".

Inspelningar från dessa seminarier (3 delar vardera, varav den första hålls på engelska) och föreläsarnas bildspel finns nedan.
 

Det tredje seminariet med inriktning på rehabilitering efter covid-19 hölls den 3/2-2021 - mer information i KI kalendern.

Referat och slutsatser från två webinarier om äldres hälsa under covid-19

Medicinsk vård av äldre personer med covid-19: 8 månaders kliniska erfarenheter och forskning

Introduction and lecture by Kaisu Pitkälä

Föreläsningar av Martin Annetorp och Dorota Religa

Föreläsning av Christian Molnár och sammanfattning

Bildspel föreläsningar 12/10-2020

Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

Introduktion och föreläsning av Mia Vabø

Föreläsning av Tine Rostgaard

Föreläsning av Marta Szebehely samt diskussion

Bildspel föreläsningar 10/11-2020

Aspekter på rehabilitering efter covid-19 hos äldre – ur ett europeiskt perspektiv

Vi glädjer oss åt att intresset har varit stort, 276 personer deltog i senaste webbinariet. Presentationerna som spelades in 3/2-2021 kan tyvärr inte publiceras nu, då de innehöll ny, ännu opublicerad data. Bildspelen som visades av föreläsarna finner ni något modifierade nedan (opublicerad data har tagits bort).

Bildspel föreläsningar 3/2-2021

Äldres hälsa på KI

ME
Innehållsgranskare:
Marie Franzen
2023-09-28