Disputationer FiV/FiH vår - sommar 2022

Här hittar du de disputationer som är aktuella under vår och sommar. Länkar eller lokal meddelas senare.

Doktorander som disputerar
Doktorand Datum Titel Länk eller lokal
Pernilla Sönnerfors 2022-06-17 kl. 09.00 Evidence based training and physical activity with an e-health concept - a new method for people with chronic diseases to become more physical active
Chris Bengtsson
2023-03-14