Skip to main content

Forskarskolans ledning (FiV)

Här presenteras Forskarskolan i vårdvetenskaps ledning och styrgrupp. Styrgruppen sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom studierektor, samordnare eller genom att skicka mail till fiv@ki.se

Ulrica Nilsson

Ordförande i FiV

Lena Wettergren

Studierektor FiV

Lars E Eriksson

Ledamot styrgrupp FiV

Wibke Jonas

Ledamot styrgrupp FiV

Marie Kierkegaard

Ledamot styrgrupp FiV

Louise Nygård

Ledamot styrgrupp FiV

Ann Rudman

Ledamot styrgrupp FiV

Cecilia Haddad Ringborg

Doktorandrepresentant styrgrupp FiV

Susanne Guidetti

Adjungerad ledamot styrgrupp FiV

Anna-Maria Loimi

Samordnare FiV