Skip to main content

Forskarskolans ledning (FiV)

Här presenteras Forskarskolan i vårdvetenskaps ledning och styrgrupp. Styrgruppen sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom studierektor, samordnare eller genom att skicka mail till fiv@ki.se

Ulrica Nilsson

Ordförande i FiV

Lars E Eriksson

Ledamot styrgrupp FiV

Wibke Jonas

Ledamot styrgrupp FiV

Marie Kierkegaard

Ledamot styrgrupp FiV

Louise Nygård

Ledamot styrgrupp FiV

Ann Rudman

Ledamot styrgrupp FiV
08-524 839 28

Cecilia Haddad Ringborg

Doktorandrepresentant styrgrupp FiV

Susanne Guidetti

Adjungerad ledamot styrgrupp FiV

Lua Nazerian

Samordnare FiV