Skip to main content

Forskarskolans ledning (FiV)

Här presenteras Forskarskolan i vårdvetenskaps ledning och styrgrupp. Styrgruppen sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom studierektor, samordnare eller genom att skicka mail till fiv@ki.se

För mötestider för styrgrupp se Aktuellt för Forskarskolan i vårdvetenskap.

Lena Von Koch

Ordförande i FiV

Lena Wettergren

Studierektor FiV

Marie Kierkegaard

Ledamot styrgrupp FiV

Helena Lindgren

Ledamot styrgrupp FiV

Louise Nygård

Ledamot styrgrupp FiV

Cecilia Haddad Ringborg

Doktorandrepresentant styrgrupp FiV

Susanne Guidetti

Adjungerad ledamot styrgrupp FiV