Skip to main content

Forskarskolan i vårdvetenskap

Forskarskolan i vårdvetenskap erbjuder doktorander möjlighet till forskarutbildning under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med vissa kurser och riktade aktiviteter under hela utbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården.

Aktuellt Forskarskolan i vårdvetenskap

Vårdforskningens framtid

En film om vårdforskningens framtid och möjligheter