Bergens sommarskola den 13-15 juni 2022 (FiH)

Det blir den sjätte sommarskolan för doktorander i Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care den 13–15 juni 2022 och det blir på Western Norway Yrkeshögskola, Bergen, Norge

Syftet med Bergens sommarskola för doktorander är att doktoranderna ska lära sig nya aspekter av hälsovetenskap och presentera och få feedback på sina uppgifter i en stödjande kamratmiljö.

Fokus år 2022 är på hur hälso- och sjukvården kan omformas som ett svar på potentiellt motstridiga krav på standardiserade kliniska vägar och personliga tjänster. Syftet är dessutom att stärka det samverkande nätverket för Östersjöregionen.

 

Detta gäller för sommarskolan i Bergen: 

 

1) 3 ECTS poäng och ett intyg om deltagande kommer att ges till studenten i slutet av sommarskolan.

2) Ingen deltagaravgift, men rese- och logikostnader behöver deltagarna stå för. Du kan ansöka om resebidrag här om du får ett positivt besked. 

3) Doktorander som vill närvara ska ansöka via Baltic Sea Region -nätverkets kontaktperson vid den egna institutionen som i det här fallet är PUF-V. 

 

Program

Se sommarskolans program längst ner. 

 

Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care är ett multidisciplinärt och tvärnationellt nätverk av universitet i länderna i Östersjöregionen som är: 

 

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Klaipeda University, Klaipeda, Litauen

Medicinska universitetet i Gdansk, Gdansk, Polen

Riga Stradiņš University, Riga, Lettland

Syddanmarks universitet, Odense, Danmark

Universitetet i Lübeck, Lübeck,

Tyskland Universitetet i Tartu, Tartu, Estland

Åbo universitet, Åbo, Finland

Vilnius universitet, Vilnius, Litauen

Western Norway Yrkeshögskola, Bergen, Norge

 

Fem studenter från varje universitet kan delta. Besked om antagning meddelas i mitten av mars och eleverna ombeds skicka in två uppgifter (se nedan) som kommer att ligga till grund för gruppdiskussioner under sommarskolan. Mer detaljerad info kommer i slutet av mars.

Studentpresentationer

Eleverna ombeds att skriva två preliminära uppgifter:

1. Hur kan vi omdesigna hälsovårdstjänster för att möta samtida utmaningar, t.ex. covid eller icke-smittsamma sjukdomar NCDs? (1000-1400 ord)

2. Hur kan vi förstå och möta de potentiellt motstridiga förväntningarna på standardiserade kliniska vägar och personliga tjänster? (1000-1400 ord). Preliminära läsningar och mer detaljerade instruktioner för uppgiften kommer att tillhandahållas studenterna i slutet av mars 2022.

 

Ansök här 

genom att skicka in en  intresseanmälan till PUF-V och ange en kort motivering till varför du vill åka. Vi vill ha din ansökan före den 11 mars och du kommer  att få besked den 19 mars. 

Program