Att skriva en bra avhandlingskappa

Med Docent Kay Sundberg, Professor Ann Langius-Eklöf, Med Dr Maria Fjell och Maria Ödling som är nydisputerad 2021 från FIV

Datum: 28 april 2021 kl. 13:00 – 14:30

Ur innehållet

Hur ska jag planera för och genomföra kappaskrivandet?

Vilka är fallgroparna i kappaskrivandet?

Hur ska jag tänka för att få med det i avhandlingskappan som betygsnämnden eller opponenten använder för sin bedömning?

Erfarna handledare/opponenter/betygsnämndsledamöter och nydisputerade förmedlar vad de anser vara av betydelse i en avhandlingskappa.

 

Lokal 

Det blir digitalt. Se länk; https://ki-se.zoom.us/j/61605244746?from=addon

 

Registrering

Anmälan till seminariet görs här senast den 14 april

 

Välkommen!