Äldres hälsa under covid-19

Här finns kunskapsunderlag om äldres hälsa i relation till epidemin som tagits fram som del i det uppdrag rektor givit resursgruppen för äldres hälsa under covid-19.

Aktuell forskning visar att äldre personer har högre risk att insjukna i svår covid-19. Det gäller i synnerhet de som är sköra och multisjuka och i behov av äldreomsorg. Det finns ett stort behov av ett fungerande samhällsstöd som är kapabelt att hantera information om och rutiner kring en pandemi, och som ges förutsättningar att göra det.

Resursgruppen för äldres hälsa under covid-19 inledde en seminarieserie den 12/10-2020 där det första tillfället fokuserade på vård: ”Medicinsk vård av äldre personer med covid-19: 8 månaders kliniska erfarenheter och forskning”. Det andra seminariet genomfördes den 10/11-2020 och det fokuserade på pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i Sverige, Norge resp. Danmark: "Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder".

Inspelningar från dessa seminarier (3 delar vardera, varav den första hålls på engelska) och föreläsarnas bildspel finns nedan.
 

Det tredje seminariet med inriktning på rehabilitering efter Covid-19 planeras till slutet av januari 2021 - mer information kommer.

Medicinsk vård av äldre personer med covid-19: 8 månaders kliniska erfarenheter och forskning

Introduction and lecture by Kaisu Pitkälä

Föreläsningar av Martin Annetorp och Dorota Religa

Föreläsning av Christian Molnár och sammanfattning

Bildspel föreläsningar 12/10-2020

Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

Introduktion och föreläsning av Mia Vabø

Föreläsning av Tine Rostgaard

Föreläsning av Marta Szebehely samt diskussion

Bildspel föreläsningar 10/11-2020