Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård

En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt i filmen "Kärleken är den bästa kicken".

Målgrupper

Personal på högstadie- och gymnasieskolor, på ungdomsmottagningar och regionala ungdomscentra och övriga som bedriver organiserad verksamhet för ungdomar.

Kursmål

Kursens huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord bland elever samt att lära dem hantera kriser, ångest, depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla.

Anmälan

Denna utbildning har tagits fram av Karolinska Institutet och Region Stockholm och administreras av NASP vid Region Stockholm. Mer information om utbildningen och hur du anmäler dig finner du via NASP:s hemsida vid Region Stockholm.

Kursledare och kontaktperson

Profile image

Britta Alin Åkerman

Anknuten till Forskning
BA
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-22