NASP statistikrapporter

Här kan du ta del av och ladda ner NASP:s statistikrapporter gällande självmord och självmordsförsök i Sverige respektive Stockholms län, fram till år 2016.

Självmord 1980 - 2016

Självmordsförsök 1987 - 2016

Data är hämtad från Socialstyrelsens dödsorsaksregister och har bearbetats och sammanställts av NASP.

GH
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-16