Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård

En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt i filmen "Kärleken är den bästa kicken".

Målgrupper

Personal på högstadie- och gymnasieskolor, på ungdomsmottagningar och regionala ungdomscentra och övriga som bedriver organiserad verksamhet för ungdomar.

Kursmål

Kursens huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord bland elever samt att lära dem hantera kriser, ångest, depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla.

Mer information om utbildningen samt anmälan till den går att hitta på NASP's webbsida vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Litteratur

 • Almqvist, K, Norlén, A. & Tingberg, B, (2019) Barn, unga och trauma. Natur och Kultur
 • Alin Åkerman, B (2002) Hur upptäcker vi sårbara elever. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Alin Åkerman, B & Ramberg, I-L (2008) Rapport kring viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Alin Åkerman, B (2009) Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Björk, H & Alin Åkerman, B. (2010) Skolprojektet. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Brent, D I., m.fl. (2013) Deprimerade och självmordsnära tonåringar – en praktisk vägledning i bemötande och behandling. Studentlitteratur
 • Gagnér Jennesteg (red) (2018) Handbok för livskämpar. Till dig som inte vet om du orkar leva. Bokförlag libris
 • Höckerstrand, I. & Hallberg, S. (2019) Vi borde vara lyckliga. Bokförlaget Forum
 • Morris Nilsson, M. (2017) Det kan bli bättre
 • Nyberg, UK (2018) Suicidprevention i praktiken. Natur och Kultur
 • Olsson, G. (2013) Depressioner i tonåren: ung, trött och ledsen. Gothia
 • Svirsky, L (2012) Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga- fakta, bemötande, behandling. Gothia

(Rapporter utgivna vid Nationellt centrum för suicidforskning finns att laddas ner på hemsidan: www.ki.se/nasp under forskning - publikationer vid NASP)

Kursledare och kontaktperson

Britta Alin-Åkerman

Anknuten till Forskning