Covid-19: Resurser för specifika befolkningsgrupper

Den pågående covid-19 pandemin är omskakande: den innebär osäkerhet inför framtiden och vi tvingas in i förändring. Med anledning av detta har NASP sammanställt evidensbaserade resurser för specifika befolkningsgrupper som kan hjälpa till att förebygga de negativa psykiska effekter som en pandemi kan ha på vårt välbefinnande.

Till barn och unga

Barn hör och ser allt. I dessa komplicerade tider är det väldigt viktigt att skydda dem och utbilda dem med lämpliga verktyg. Nedan kan du hitta en bok att läsa för barn och vägledning för föräldrar och vårdnadshavare.

Den här guiden ger praktiska råd till föräldrar i hur dem kan stötta deras barn och hjälpa dem hantera stress under utbrottet. (WHO)

Den här boken (med bilder) kan hjälpa föräldrar att prata om covid-19 pandemin med barn och förklara olika skyddsåtgärder. Observera att det rekommenderas att en förälder eller vårdnadshavare läser boken tillsammans med barnen. (Inter-Agency Standing Committee)

Den här resurshemsidan för föräldrar erbjuder flera riktlinjer för olika specifika föräldrasituationer. Till exempel, vägledning om en-och-en tid, hantering av dåligt beteende, samtala om covid-19, med mera. (Parenting for lifelong health and WHO)

Till tonåringar

Här kan du hitta allt från att läsning om krisens effekt på tonåringar och utforska lite initiativ för att hjälpa dig själv (eller din tonåring om du är en förälder).

Den här artikeln erbjuder praktiska förslag och råd på hur du kan förbättra din psykiska hälsa under krisen. (UNICEF)

Det här initiativet ger en röst åt tonåringar för att prata om sin situation och hur de påverkas av skolnedstängningar. Du kan läsa mer om några av deltagarnas historier och delta via #voiceofyouth. (Voices of the Youth)

Till personer med inlärningssvårigheter, autism eller demens

Det här avsnittet ger allmänna råd om hur man kan hantera krisen. Du kan hitta en illustrerad dokumentation för personer med inlärningssvårigheter eller mer stöd om du eller dina nära och kära är inom autismspektrat eller är drabbad av demens.

Den här guiden från Storbritanniens regering är en lättillgänglig och illustrerad guide som förklarar situationen med covid-19 och hur du kan ta hand om dig själv och dina nära och kära. (Public Health England)

Lättöverskådlig vägledning för att förbättra ditt välbefinnande under covid-19 krisen. Artikeln täcker ämnen som: råd för att stanna hemma; ta hand om din psykiska hälsa och välbefinnande såväl som andra intressanta ämnen. (MIND UK)

Det här dokumentet ger generella råd för hur du kan förbättra din psykiska hälsa. Den erbjuder också vidare råd ifall du har en inlärningssvårighet, ifall du är inom det autistiska spektrat eller för dig med en demenssjukdom. (Public Health England)

Till äldre personer

Det här dokumentet belyser faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos äldre personer och ger idéer om vad du kan göra för att hjälpa dem du har runtomkring dig. (American Foundation for Suicide Prevention)

Till personer som arbetar hemifrån

Det här dokumentet innehåller tips och information för att du ska kunna arbeta bättre hemifrån och skapa en hälsosam rutin. (Black Dog Institute)