Covid-19: Rekommendationer till vårdpersonal

Den pågående covid-19 pandemin är omskakande: den innebär osäkerhet inför framtiden och vi tvingas in i förändring. Med anledning av detta har NASP sammanställt evidensbaserade resurser och rekommendationer för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Rekommendationer för vårdpersonal*

  • Det är normalt att känna sig under press i den nuvarande situationen. Känslor av stress och ångest reflekterar inte en oförmåga att göra ditt jobb eller ett tecken på svaghet. De höga kraven kan även leda till känslor av otillräcklighet i sin arbetsförmåga. Att tänka på din psykiska hälsa i dessa tider är lika viktigt som att tänka på din fysiska hälsa.
  • Ta hand om dig själv så mycket som möjligt, försök att använda hjälpsamma strategier såsom tillräckligt med vila, regelbundna pauser, en näringsrik och hälsosamt diet, fysisk aktivitet och att hålla kontakt med familj och vänner. Du vet vilka strategier som fungerar bäst för dig.
  • Försök dock att undvika strategier som är ohjälpsamma som intag av alkohol och tobak, då det kan förvärra ditt psykiska och fysiska välbefinnande. Dessutom, försök att begränsa användandet av TV, internet och sociala medier som berör coronaviruset, försök istället att hålla dig uppdaterad med faktisk information. 
  • Håll kontakten. Viss vårdpersonal kan uppleva att familj och andra runtomkring dem är undvikande och ytterligare isolerar sig på grund av stigma och rädsla. Det här kan göra situationen än svårare. Försök därför att aktivt hålla kontakten med nära och kära via nätet eller ta kontakt med kolleger eller din chef för socialt stöd. Kolleger kan mycket väl ha liknande erfarenheter och utbytet kommer gynna er båda.
  • Skyll inte på dig själv ifall du känner dig överväldigad och känslorna av stress ökar. Gamla erfarenheter och press kan påverka ditt välbefinnande och belasta dig ytterligare.
  • Ta kontakt om du upplever förändringar i ditt humör (irritation, känner dig låg och orofylld, ökad trötthet). Det kan vara svårare för dig att slappna av och oförklarliga fysiska besvär kan uppstå (som till exempel ont i kroppen). Ta kontakt med någon och sök aktivt hjälp för lämpligt stöd.
  • Lär dig att erbjuda stöd till patienter eller personer som är påverkade av coronaviruset och vart du kan hänvisa dem för tillgängliga resurser, då de kan vara i behov av stöd för sin psykiska hälsa och i behov av psykosocialt stöd. Konsultera: Psykologisk första hjälp - Handbok för stödpersoner

*baserat på WHO (2020)Greenberg et al. (2020)IASC (2020), och ADAA (2020)

Resurser för vårdpersonal*

Om du känner ångest eller oro över coronaviruset kan du ringa till 0771-900 800 och prata om dina känslor, få råd på hur du kan hantera dem och få mer information om pandemin från personer som är utbildade i första hjälpen för psykisk hälsa. 

Du kan kontakta Svenska kyrkan via telefon (031-80 06 50) eller email för konfidentiella samtal med medkännande personer som är tränade i att ge emotionellt stöd i svåra situationer.

Om du har självmordstankar eller känner någon som har det, tveka inte att kontakta: 901 01 för att nå självmordslinjen hos Mind, en förening som arbetar för psykisk hälsa med volontärer som är tränade i att stötta dig i sådana här situationer.

Om du känner någon som har tagit sitt liv så kan du kontakta den SPES:s stödlinje (020 – 18 18 00) för att prata med en annan person som också har förlorat någon i suicid.

Råd om egenvård för personal i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) från Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, Region Stockholm

En handbok riktad mot vårdpersonal, med fokus på vikten av återhämtning, vår sömn och stresshantering under och efter intensiv arbetsbelastning. Framtagen av Anna Dahlgren och Marie Söderström, forskare vid Karolinska Institutet. 

Appar för psykisk hälsa

Här finns exempel på appar som erbjuder dig guidning med meditation och avslappning, då mindfulness har visat sig minska stress och förbättra sömnen.

Den här appen ger verktyg för att använda mindfulness och meditation till både nybörjare och personer med erfarenhet.

  • Calm (7-dagars gratis provperiod)

Calm är en app som fokuserar på sömn, meditation och avslappning.

Appar med psykologstöd

Ahum är en mobilapp som erbjuder terapisessioner med certifierade psykologer (enligt svensk reglering) på nätet för 100 kr/vecka.

Mindler är en mobilapp som erbjuder sessioner med certifierade psykologer på nätet (100 kr/session) som är tränade i kognitiv beteendeterapi (KBT).

Det här är en enkel webb-app för att se över och kartlägga viktiga aspekter av ditt liv från ångestnivåer till sömn och vattenintag. Påminnelser och möjligheten att dela diagram är en del av applikationens funktioner.

Övrigt

Det här är en hemsida som syftar till att förklara processen med att hitta och kontakta psykologer från 1177 Vårdguiden, med användbara länkar och beskrivningar.

*baserat på Brooks et al. (2018)Brooks et al. (2020)Lee et al. (2018) och Shanafelt et al. (2020)

VC
Innehållsansvarig:
2022-08-31