Skip to main content

SweMaMi - Vill du hjälpa oss att förstå hur bakteriefloran påverkar hälsan under graviditeten?

Alla akvareller på denna sida är av Ina Schuppe Koistinen

Det finns en enorm mängd bakterier på och i våra kroppar. Sedan några år tillbaka har man kunnat kartlägga dessa bakterier med nya forskningsmetoder. De flesta bakterierna är goda och viktiga för vår hälsa och välbefinnande.

Med SweMaMi-projektet vill vi studera bakteriefloran under graviditeten och hur denna är kopplad till hälsa och sjukdom hos blivande mammor och deras barn. Förhoppningen är att i framtiden kunna bättre förebygga för tidiga förlossningar och andra graviditetskomplikationer.