Råd, kommittéer och arbetsgrupper vid MTC

MTC har olika föreningar och arbetsgrupper för anställda på institutionen.

Gemensam påverkansgrupp

Den gemensamma påverkansgruppen är ett nyligen sammansatt forum bestående av representanter från olika avdelningar på MTC, samt även representanter från Studentföreningen och de tre fackföreningarna SEKO, ST och SACO. Forumet hanterar frågor av största vikt för institutionen och dess uppgift är att ge råd, vara ett forum för dialog samt assistera prefekten vid förankring av frågor.  

The Joint Influence Group består även av:

Arbetsmiljörådet (AMR)

Jämställdhetsombudsman

Marta Pajus

Ordförande
08-524 864 92

Medlemmar

Representanter för Prefekt

Gerald McInerney

Biträdande prefekt

Medlemmar

Ute Römling

Medlem
08-524 873 19

Leonie Vetter

Medlem
Ribacke
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

HR- representanter

Åsa Belin

Medlem HR

Fackliga representanter

Henry Wölling

SECO

Carina Eklund

ST

Taher Darreh-Shori

SACO

Kommittéen för MTC doktorandutbildning (3:e cykeln)

Francesca Chiodi

Ordförande
Chiodi
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Velmurugesan Arulampalam

Vice ordförande
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Eva Noréns

Administratör
08-524 866 33
Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Medlemmar

Representanter för Juniorfakulteten

Jonathan Coquet

Representant
Coquet
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Cell- och tumörbiologi

Lars-Gunnar Larsson

Representant
Nylén
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Margareta Wilhelm

Vice representant
Wilhelm
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Immunologi

Martin Rottenberg

Representant
Rottenberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Lisa Westerberg

Vice representant
Westerberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Molekylärbiologi

Claudia Kutter

Representant
Kutter
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Vicente Pelechano Garcia

Vice representant
Pelechano
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Studentrepresentanter

Ruining Liu

Representant
Rottenberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Uta Hardt

Vice representant
Malmström V
K2 Medicin, Solna

Rådet för högre utbildning MTC (1:a och 2:a cykeln)

Jonas Sundbäck

Ordförande
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Antonio Gigliotti Rothfuchs

Senior forskare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Gerald McInerney

Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ingemar Ernberg

Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Jan Albert

Professor/överläkare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Margareta Wilhelm

Senior forskare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Mikael Karlsson

Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Mikael Rhen

Professor
01771212
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ulf Ribacke

Forskare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ute Römling

Professor
08-524 873 19
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Åsa Sjöling

Lektor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anne Eklöf

Utbildningsadministratör
08-524 866 91
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Christina Johansson

Utbildningsadministratör
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Studentrepresentant från Medicinska Föreningen

Vakant

MTC Studentförening (MSA)

Vilka är MSA?

Studentföreningen är en mötesplats för alla doktorander på MTC. Möten hålls ungefär två gånger per termin. MSA är vad du vill att den ska vara: den är din röst!

 

Vad gör MSA för er doktorander?

MSA representerar doktorandstudenter i olika råd och nämnder. Dessa grupper möts i regel en gång i månaden. På så vis kan vi doktorander få information om vad som är på gång och påverka beslut som ska fattas. Mer information om de olika råden och nämnderna, se länkar här till vänster.

Våra möten syftar till att sprida viktig information till våra doktorander på MTC. Det kan handla om finansiella eller organisatoriska frågor, men vi arrangerar även sociala aktiviteter. För att få så uppdaterad information som möjligt bjuds ofta nyckelpersoner in till våra möten för att ta del av våra diskussioner.

Har du en fråga du vill lyfta? Eller vill du ta del av de senaste nyheterna och bli bjuden på lunch? Välkommen till vårt nästa möte! Anteckningar från våra tidigare möten finns i protokollsektionen på intranätet, se länk nedan.

 

Vad har MSA gjort tidigare?

MSA startade 2001. Under de senaste åren har vi representanter i olika råd på MTC.

 

Kontakta MSA

E-post: studentassociation@mtc.ki.se


Vilka är MSA? 

 

Leonie Vetter

Ordförande
Ribacke
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Niek van Bree

Vice ordförande
Wilhelm
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Lidia Moyano Galceran

Sekreterare
Kaisa Lehti
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Madle Sirel

Arbetsmiljörepresentant

Uta Hardt

Styrelsemedlem (Kommittén för individuell studieplan)
Malmström V
K2 Medicin, Solna

Ruining Liu

Styrelsemedlem (Kommittén för individuell studieplan)
Rottenberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Marco Mandolesi

Styrelsemedlem
Karlsson-Hedestam
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Benedek Bozoky

Styrelsemedlem
Ernberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Jill Ziesmer

Styrelsemedlem
Sotiriou
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Sanjana Narang

Styrelsemedlem
Karlsson-Hedestam
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Hannes Hoppe

Styrelsemedlem
Ribacke
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Alumni, Styrelsemedlemmar

Shady Kamal

Johanna Wolfsberger

Sharesta Khoenkhoen

Samer Yammine 

Maria Lisa Knudsen

Soazig Le Guyon

Marijke Sachweh

Agata Korecka

Siti Mariam Zakaria

Carina Fischer

Joanna Kritikos

Paola Andrea Martinez Murillo

Farzaneh Shahin Varnoosfaderani

Habib Abdullah Mohammad Sakil

Sunitha Bagawath Singh

Arnika Kathleen Wagner

Vanessa Boura

Silke Eisinger

Néstor Vázquez Bernat