Råd, kommittéer och arbetsgrupper vid MTC

MTC har olika föreningar och arbetsgrupper för anställda på institutionen.

Gemensam påverkansgrupp

Den gemensamma påverkansgruppen är ett nyligen sammansatt forum bestående av representanter från olika avdelningar på MTC, samt även representanter från Studentföreningen och de tre fackföreningarna SEKO, ST och SACO. Forumet hanterar frågor av största vikt för institutionen och dess uppgift är att ge råd, vara ett forum för dialog samt assistera prefekten vid förankring av frågor.  

The Joint Influence Group består även av:

 • Arbetsmiljörådet (AMR)
 • Jämställdhetsombudsman

Ordförande

Marta Pajus

Ordförande
08-524 864 92
Administration
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Medlemmar

Susanne Nylén

Senior forskare
Nylén
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Gerald McInerney

Professor
Mc Inerney
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Georgios Sotiriou

Senior forskare
Sotiriou
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Jonas Sundbäck

Forskare
Sundbäck
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Jonathan Coquet

Senior forskare
Coquet
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Wilhelm
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Lisa Westerberg

Senior forskare
Westerberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Michael Landreh

Forskare
Landreh
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ute Römling

Professor
08-524 873 19
Römling
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Antonio Gigliotti Rothfuchs

Senior forskare
Rothfuchs
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Maria Johansson

Enhetschef
Facs Facilitet
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Leonie Vetter

Doktorand
Ribacke
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

HR-representant

Åsa Belin

HR-ansvarig
08-524 865 87

Fackliga representanter

Henry Wölling

SECO

Carina Eklund

ST

Taher Darreh-Shori

SACO

Rådet för högre utbildning MTC (1:a och 2:a cykeln)

Jonas Sundbäck

Ordförande
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Antonio Gigliotti Rothfuchs

Senior forskare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Gerald McInerney

Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ingemar Ernberg

Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Jan Albert

Professor/överläkare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Margareta Wilhelm

Senior forskare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Mikael Karlsson

Professor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Mikael Rhen

Professor
51771212
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ulf Ribacke

Forskare
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ute Römling

Professor
08-524 873 19
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Åsa Sjöling

Lektor
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
08-524 866 91
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Christina Johansson

Utbildningsadministratör
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Studentrepresentant från Medicinska Föreningen

Vakant

MTC Studentförening (MSA)

Studentföreningen är en mötesplats för alla doktorander vid MTC. Möten hålls ungefär två gånger per termin.

Vad gör MSA för er doktorander?

MSA representerar doktorandstudenter i olika råd och nämnder. Dessa grupper möts i regel en gång i månaden. På så vis kan vi doktorander få information om vad som är på gång och påverka beslut som ska fattas. Mer information om de olika råden och nämnderna, se länkar här till vänster.

Våra möten syftar till att sprida viktig information till våra doktorander på MTC. Det kan handla om finansiella eller organisatoriska frågor, men vi arrangerar även sociala aktiviteter. För att få så uppdaterad information som möjligt bjuds ofta nyckelpersoner in till våra möten för att ta del av våra diskussioner.

Vad har MSA gjort tidigare?

MSA startade 2001. Under de senaste åren har vi representanter i olika råd på MTC.

Kontakta MSA

Har du en fråga du vill lyfta? Eller vill du ta del av de senaste nyheterna och bli bjuden på lunch? Välkommen till vårt nästa möte!

Anteckningar från våra tidigare möten finns nedtecknade i protokoll

E-post: studentassociation@mtc.ki.se

Ordförande

Okan Gultekin

Doktorand
0760706594
Kaisa Lehti
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Övriga medlemmar

Niek van Bree

Vice ordförande
Wilhelm
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Lidia Moyano Galceran

Sekreterare
Kaisa Lehti
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Uta Hardt

Styrelsemedlem (Kommittén för individuell studieplan)
Malmström V
K2 Medicin, Solna

Ruining Liu

Styrelsemedlem (Kommittén för individuell studieplan)
Rottenberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Marco Mandolesi

Styrelsemedlem
Karlsson-Hedestam
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Benedek Bozoky

Styrelsemedlem
Ernberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Jill Ziesmer

Styrelsemedlem
Sotiriou
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Sanjana Narang

Styrelsemedlem
Karlsson-Hedestam
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Hannes Hoppe

Styrelsemedlem
Ribacke
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Alumni, Styrelsemedlemmar

 • Shady Kamal
 • Johanna Wolfsberger
 • Sharesta Khoenkhoen
 • Samer Yammine 
 • Maria Lisa Knudsen
 • Soazig Le Guyon
 • Marijke Sachweh
 • Agata Korecka
 • Siti Mariam Zakaria
 • Carina Fischer
 • Joanna Kritikos
 • Paola Andrea Martinez Murillo
 • Farzaneh Shahin Varnoosfaderani
 • Habib Abdullah Mohammad Sakil
 • Sunitha Bagawath Singh
 • Arnika Kathleen Wagner
 • Vanessa Boura
 • Silke Eisinger
 • Néstor Vázquez Bernat