Skip to main content

Forskningsnätverk

MTC har flera nätverk inom olika forskningsområden. Hemsidorna fungerar som en mötesplats och underlättar samarbete mellan forskare.

StratCan-KICancer
StratCan-KICancer hemsidan

Postgraduate Programme in Biology of Infections and Global Health Programme (BIGH) Website
Postgraduate Programme in Biology of Infections and Global Health Programme (BIGH) Website

Thematic partnership 'Network against life-threatening viral infections in Balticum' (formerly 'New Visby Hepatitis C Network').
Network against life-threatening viral infections in Balticum hemsida

The Swedish Society for Immunology (SWIMM)
SWIMM hemsidan