Professor emerita Margareta Blombäck

Margareta Blombäck

Professor Emeritus/Emerita

Professor emerita i koagulationsforskning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskargrupp: Klinisk kemi och koagulation.

Margareta Blombäck föddes 1925 i Stockholm och studerade medicin vid Karolinska Institutet. Hon disputerade 1958 inom koagulationsforskning. Hon blev 1969 chef för koagulationslaboratoriet vid Karolinska sjukhuset och 1986 professor i koagulationsforskning, emeritus sedan 1992. Hon har varit aktiv inom International Society of Trombosis and Hemostasis.

Margareta Blombäcks forskning handlar om blodkoagulering, dvs. blodets förmåga att levra sig. Tillsammans med sin make Birger Blombäck, kunde hon redan på 1950-talet rena fram fibrinogen samt Faktor VIII som saknas hos patienter med den vanligaste formen av klassisk blödarsjuka (hemofili A).

Margareta och Birger Blombäck kunde också identifiera det protein som saknas hos personer med den åländska blödarsjukan (von Willebrands sjukdom), en upptäckt som ledde till att patienter kunde få en bättre och tidigare behandling i jämförelse med resten av världen. Margareta Blombäck har tilldelats flera priser för sina betydande forskningsinsatser.

Margareta Blombäck disputerade 1958 med en avhandling om blodkoagulering, det vill säga blodets förmåga att levra sig. Tillsammans med sin make Birger Blombäck, kunde hon rena fram fibrinogen samt Faktor VIII som saknas hos patienter med den vanligaste formen av klassisk blödarsjuka (hemofili A).

Margareta och Birger Blombäck identifierade också det protein som saknas hos personer med den åländska blödarsjukan (von Willebrands sjukdom). Denna upptäckt ledde till att patienter kunde få en bättre och tidigare behandling.

Margareta är idag professor emeritus, men fortsätter att vara aktiv som forskare vid Karolinska Institutet. Hon studerar hur blodet levras, hur blodproppar bildas och hur man kan lösa upp dem. Hennes ambition är att bidra till att färre människor drabbas av blodproppssjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke. Margareta har tilldelats flera priser för sina betydande forskningsinsatser.