Nyheter Thoraxkirurgi

Ny docent i thoraxkirurgi

Magnus Dalén antogs som docent i thoraxkirurgi vid docenturnämndens möte den 22 november 2019.

Magnus Dalén intervjuas i KMagasin 2019-10-09

Intervju med Magnus Dalén i Karolinska Universitetssjukhusets Magasin där han bland annat svarar på frågan "Vad är en minimalinvasiv hjärtoperation?" 

Tre priser till Thoraxgruppen vid SATS årsmöte

Vid Scandinavian Association for Thoracic Surgerys (SATS) årsmöte den 4-5 september 2019 delades flera priser ut till forskare vid gruppen Thoraxkirurgi. Stort grattis till

Natalie Glaser som fick Viking Olov Björk-priset för bästa avhandling inom thoraxkirurgi; avhandlingens titel: Prosthetic aortic heart valves

Janica Kallonen fick Åke Senning-priset, och

Emelie Carlestål fick stipendium för bästa muntliga föredrag vid årsmötet

SSMF:s Postdoktorala Stipendium 2019 till Magnus Dalén

Vi gratulerar Magnus Dalén som får Postdoktoralt Stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF för sitt projekt avseende "långtidsresultat efter hjärtkirurgi hos barn födda med enkammarhjärta".

Magnus Dalén receives the Karolina Award 2019
Magnus Dalén får Karolinapriset 2019

Magnus Dalén får Karolinapriset 2019

Vi gratulerar Magnus Dalén som får Karolinapriset för "Föredömlig klinisk forskningsinsats"! Priset delades ut på Karolinadagen den 17 maj. I nyhetsartikeln på ki.se/mmk kan du läsa hela motiveringen.

Adjungerad professor Ulrik Sartipy

Ulrik Sartipy är från och med den 1 februari 2019 adjungerad professor i thoraxkirurgi.

Anders Franco-Cereceda ny ordförande i FoUU-kommittén

Anders Franco-Cereceda har utsetts till ordförande i kommittén för Forskning, Utbildning och Utveckling (FoUU-kommittén) vid Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2019. Uppdraget löper under perioden 2019-2021. Nyhetsartikel på ki.se/mmk

Forskningsanslag för nationella registerstudier till Ulrik Sartipy

Ulrik Sartipy har tilldelats anslag från Hjärt-Lungfonden (500 000 kr), ALF medicin (600 000 kr), Åke Wibergs stiftelse (300 000 kr) samt Karolinska Institutets Forskningsstiftelser (90 000 kr). Forskningen handlar om "Risk och prognos vid hjärtkirurgi - nationella registerstudier".

Magnus Dalén får Senningpriset 2018

Stipendiet delas ut av Svensk Thoraxkirurgisk Förening till minne av Åke Senning och avser att stötta ett välförtjänt thoraxkirurgiskt inriktat forskningsprojekt. Magnus Dalén får stipendiet om 100.000 kr för sitt projekt avseende långtidsutfall hos barn opererade i nyföddhetsperioden med enkammarkirurgi. Nyhetsartikel på ki.se/mmk

Veronica Jackson - publikation i Chest

Veronica Jackson har lett en studie som visar att veckodag för operation inte påverkar överlevnad vid lungcancer. Nyhetsartikel på ki.se/mmk

Magnus Dalén får Stiftelsen Kvinnor och Hälsas forskningsstipendium 2018

Magnus Dalén får stiftelsens forskningsstipendium om 100.000 kr för sitt projekt ”Könsskillnader hos unga vuxna som genomgår kranskärlskirurgi”. Stipendiet tilldelas forskare som gjort insatser för kvinnohjärtat och delades ut av socialminister Annika Strandhäll vid "Woman in red-galan" den 12 mars 2018. Nyhetsartikel på ki.se/mmk

Ny docent i thoraxkirurgi

Christian Olsson antogs som docent i thoraxkirurgi vid docenturnämndens möte den 15 februari 2018.

Peter Svenarud - årets mottagare av Ingegerd och Olov Viking Björks Stipendium

Priset som är det största inom thoraxkirurgisk forskning (275 000 SEK) i Skandinavien utdelas till en framstående ung thoraxkirurg som gjort betydande kliniska och vetenskapliga insatser inom thoraxkirurgin. Läs mer under Nyheter på MMK

Ulrik Sartipy får forskningsanslag för projektet "Risk och prognos vid hjärtkirurgi"

Ulrik Sartipy har tilldelats forskningsanlag från Hjärt-Lungfonden (1 milj kr), ALF medicin (700 000 kr) samt Karolinska Institutets Forskningsstiftelser (250 000 kr). Forskningen handlar om "Risk och prognos vid hjärtkirurgi - nationella registerstudier".

Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio och Oscar Simonsson fick pris från Svensk kirurgisk förening

Både Läkartidningen och Dagens Medicin uppmärksammar att Svensk kirurgisk förening delade ut pris för deras agerande som "visselblåsare" tillsammans med en kollega.

Läkartidningen | Dagens Medicin

Anders Franco-Cereceda i stor artikel i Forskning för hälsa

I senaste numret av Hjärt-lungfondens tidskrift Forskning för hälsa berättar Anders Franco-Cereceda om sitt samarbete med Per Eriksson på CMM. Tillsammans forskar de om thorakala aortaaneurysm.

Läs artikeln i Forskning för hälsa

Ulrik Sartipy har tilldelats forskningsanslag av Svenska Läkarsällskapet

Svenska Läkarsällskapet har tilldelat Ulrik Sartipy forskningsanslag om 200 000 kr för projekt kring screening för depression i samband med hjärtkirurgi.

Ulrik Sartipy - årets Stenestrandstipendiat!

Ulrik Sartipy får Forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne 2016. Stipendiet är på 100 000 kr och utdelas för “utmärkt kvalitetsregisterbaserad forskning inom hjärt-kärlområdet” av SWEDEHEART, Svenska Hjärtförbundet och Uppsala Clinical Research Center (UCR).

Ulrik Sartipy föreläser i seminarieserien KI Discovers

Den 6 april 2016 kl 12-13 föreläser Ulrik Sartipy om sina viktiga fynd kring val av aortaklaffsprotes, hörsalen Novum i Huddinge. 

Michael Persson får pris från Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening för Bästa vetenskapliga projektarbete

Med kandidat Michael Persson tilldelas Läkaresällskapets och Kandidatföreningens Asklepiospris för årets bästa kandidatuppsats med titeln "Short-term Complications after Coronary Artery Bypass Grafting using Bilateral Internal Thoracic Arteries Compared to Single Internal Thoracic Artery Grafting". Handledare har varit docent Matthias Corbascio.

Läkarsällskapets pressmeddelande

Ulrik Sartipy har fått forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Docent Ulrik Sartipy har fått 573 000 kr från Hjärt-Lungfonden för egen och doktoranders forskningstid.

Mekanisk hjärtklaffprotes bättre än biologisk

Docent Ulrik Sartipy och doktorand Natalie Glaser har i en studie kommit fram till att personer som fått en mekanisk hjärtklaffprotes har bättre överlevnad än de som fått en biologisk. Det kan få stor betydelse då användningen av biologiska klaffproteser har ökat i alla åldersgrupper de senaste åren.

Läs mer om studien: http://ki.se/mmk/mekanisk-hjartklaffprotes-battre-an-biologisk

Transfusioner med lagrat blod säkert för hjärtopererade

Docent Ulrik Sartipy är försteförfattare till publikationen Red Blood Cell Concentrate Storage and Survival After Cardiac Surgery som publicerats i vetenskapstidskriften JAMA.

Starkt samband mellan inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi

Docent Ulrik Sartipy och doktorand Magnus Dalén har skrivit publikationen Household Disposable Income and Long-Term Survival After Cardiac Surgery som publicerats i JACC - Journal of the American College of Cardiology.

Ny docent i Thoraxkirurgi

Vi gratulerar Karl-Henrik Grinnemo som blivit docent.

Forskningsanslag från Mats Klebergs Stiftelse

Docent Ulrik Sartipy har fått 100.000 Kr i anslag för projektet "Depression vid hjärtkirurgi" från Mats Klebegrs Stiftelse.

Publikation publicerad i Journal of the American College of Cardiology

Docent Ulrik Sartipy har varit med och skrivit publikationen Glycemic control in type 1 diabetes and long-term risk of cardiovascular events or death after coronary artery bypass grafting som publicerades i JACC - Journal of the American College of Cardiology.

KI:s nyhetsartiklar om Thoraxkirurgi

Nyheter Thoraxkirurgi

Chatrin Lindahl
2023-09-13