Neo-ACT studien

Neo-ACT studien är en randomiserad studie som testar huruvida fysisk träning under neoadjuvant kemoterapi mot bröstcancer kan öka andelen patienter där tumören behandlats bort fullständigt redan innan operation sker.

Webbinarium för Neo-ACT-studien