Skip to main content

Medlemmar i gruppen Tillväxt och metabolism

Forskargruppsledare

Sergiu-Bogdan Catrina

Universitetslektor, Överläkare
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Tillväxt och metabolism, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset Solna J8:20, Akademiska stråket 1, 171 64 Solna

Medlemmar i gruppen

Senior professor

Kerstin Brismar

Professor, senior
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Forskare

Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maria Petersson

Universitetslektor, adj
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Jacob Grünler

Forskare
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Marie Degerblad

Forskare
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Gustav Dallner

Anknuten
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ileana Botusan

Forskare
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maria Sääf

Forskare
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Xiao-Wei Zheng

Senior lab manager
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Cristina Volpe

Anknuten
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Laboratorieassistent

Anette Landström

Laboratorieassistent
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Doktorander

Sofie Eliasson

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Muhammad Irfan

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Sampath Narayanan

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Camilla Olofsson

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Fredrik Sahlander

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anastasia Trouva

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Georgios Tsatsaris

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Cheng Xu

Doktorand
Tillväxt & metabolism
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1