Medlemmar i gruppen Tillväxt och metabolism

This page in English

Growth and Metabolism

Forskargruppsledare Sergiu-Bogdan Catrina

Universitetslektor, Överläkare

Sergiu-Bogdan Catrina

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Sergiu-Bogdan.Catrina@ki.se

Disputerade seniora forskare och kliniker

Professor, senior

Kerstin Brismar

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Kerstin.Brismar@ki.se

Anknuten

Gustav Dallner

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: gustav.dallner@ki.se

Docent

Marja Thorén

Telefon: 51772154
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Marja.Thoren@ki.se

Docent

Christina Bark

Telefon: 08-524 869 84
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Christina.Bark@ki.se

Anknuten

Ylva Pernow

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Ylva.Pernow@ki.se

Docent

Michael Alvarsson

Telefon: 08-517 728 62
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Michael.Alvarsson@ki.se

Forskare

Neda Rajamand Ekberg

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: neda.ekberg@ki.se

Forskare

Marie Degerblad

Telefon: 08-517 702 32
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Marie.Degerblad@ki.se

Forskare

Maria Sääf

Telefon: 08-517 750 92
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Maria.Saaf@ki.se

Forskare

Michael Tekle

Telefon: 08-517 734 42
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Michael.Tekle@ki.se

Forskare

Jacob Grünler

Telefon: 08-517 747 27
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Jacob.Grunler@ki.se

Senior lab manager

Magnus Bentinger

Telefon: 08-517 747 27
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: magnus.bentinger@ki.se

Universitetslektor, adj

Maria Petersson

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Maria.Petersson@ki.se

Docent

Henrik Falhammar

Telefon: 08-517 764 11
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Henrik.Falhammar@ki.se

Forskare

Karin Hehenberger

Telefon: +1-(0)-917 5750210
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: karin.hehenberger@ki.se

Forskare

Ileana Ruxandra Botusan

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Ileana.Botusan@ki.se

Anknuten

Jan Calissendorff

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: jan.calissendorff@ki.se

Forskarassistent

Xiao-Wei Zheng

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Xiaowei.Zheng@ki.se

Laboratorieassistenter

Laboratorieassistent

Anette Landström

Telefon: 08-517 749 46
Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Anette.Landstrom@ki.se

Doktorander

Doktorand

Sofie Eliasson

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: sofie.eliasson@ki.se

Doktorand

Muhammad Irfan

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: muhammad.irfan@ki.se

Doktorand

Sampath Narayanan

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: sampath.narayanan@ki.se

Doktorand

Camilla Olofsson

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Camilla.Olofsson@ki.se

Doktorand

Anastasia Trouva

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: anastasia.trouva@ki.se

Doktorand

Cheng Xu

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: cheng.xu@ki.se

Anknutna

Anknuten

Lisa Arnetz

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Lisa.Arnetz@ki.se

Universitetslektor

John Axelsson

Telefon: 08-524 824 61
Enhet: Psykologi Axelsson
E-post: John.Axelsson@ki.se

Anknuten

Ingeborg Eriksson

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Ingeborg.Eriksson@ki.se

Anknuten

Panagiotis Tsaklis

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: panagiotis.tsaklis@ki.se

Doktorand

Georgios Tsatsaris

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: georgios.tsatsaris@ki.se