Skip to main content

Medlemmar i gruppen sällsynta diagnoser

Forskargruppsledare

Ann Nordgren

Professor, adjungerad
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Professorer

Elisabeth Syk Lundberg

Professor, adjungerad
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Magnus Nordenskjöld

Professor, senior
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Forskare

Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Erik Iwarsson

Docent
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Tobias Laurell

Forskare
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Agne Lieden

Forskare
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Yunxia Lu

Docent
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Daniel Nilsson

Forskare
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ida Nordgren

Forskningsassistent
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Jakob Schuy

Forskningsassistent
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Fulya Taylan

Forskarassistent
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Marcus Van Der Poll

Forskningsassistent, UF
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Alexandra Wachtmeister

Forskningsassistent
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Doktorander

Benedicte Bang

Doktorand
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Jesper Eisfeldt

Doktorand
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Sofia Frisk

Doktorand
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Sintia Kolbjer

Doktorand
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Emeli Pontén

Doktorand
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anknutna

The-Hung Bui

Anknuten
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anna Hammarsjö

Anknuten
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Malin Kvarnung

Anknuten
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ellika Sahlin

Anknuten
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maria Pettersson

Doktorand
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Bianca Tesi

Anknuten
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Håkan Thonberg

Anknuten
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Sällsynta diagnoser
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1