Skip to main content

Medlemmar i gruppen sällsynta diagnoser

Forskargruppsledare

Ann Nordgren

Adjungerad professor
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Professorer

Elisabeth Syk Lundberg

Professor, adjungerad
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Forskare och anknutna

Britt Marie Anderlid

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Katja Ekholm

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Hammarsjö

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Eva Horemuzova

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Erik Iwarsson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Tobias Laurell

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Agne Liedén

Anknuten till Forskning
08-517 765 38
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Hillevi Lindelöf

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Helena Malmgren

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Daniel Nilsson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Malin Kvarnung

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maria Pettersson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marcus Van Der Poll

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Raquel Vaz

Senior lab manager
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jakob Schuy

Doktorand
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ellika Sahlin

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fulya Taylan

Forskarassistent
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Bianca Tesi

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Håkan Thonberg

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Liselotte Vesterlund

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Charlotte Willfors

Postdoktorala studier
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Josephine Wincent

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Doktorander

Benedicte Bang

Doktorand
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jesper Eisfeldt

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sofia Frisk

Doktorand
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sintia Kolbjer

Doktorand
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Emeli Pontén

Doktorand
K1.MMK.Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi