Skip to main content

Medlemmar i gruppen Neurogenetik

Forskargruppsledare

Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, L8:00
171 76 Stockholm

Neurogenetikgruppen har laboratorier i Centrum för Molekylär Medicin (CMM).

Medlemmar i gruppen

Malin Alvehus

Forskningsingenjör
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Olle Ljungqvist

Professor
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Wen Liu

Postdoc
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Annika Lindblom

Professor, senior
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Parvin Kumar

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Linghua Kong

Doktorand
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Björn Johansson

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Katarina Gell

Forskningsingenjör
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Annika Eriksson

Senior lab manager
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Dan Edwall

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Lena Backlund

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Marie Nyman

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ida Nilsson

Forskarassistent
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Vincent Millischer

Doktorand
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Fredrik Lonnqvist

Professor
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Martin Schalling

Professor
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Elin Skott

Doktorand
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Miranda Stiernborg

Teknisk assistent
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Homero Vallada

Professor
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Chen Xinxia

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Liu Yang

Doktorand
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Urban Ösby

Docent
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Xiang Jiao

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Yabin Wei

Anknuten
Neurogenetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1