Skip to main content

Medlemmar i gruppen Klinisk kemi och koagulation

Forskargruppsledare

Jovan Antovic

Universitetslektor, adj
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, L2:04, 171 76 Stockholm

Medlemmar i gruppen

Magnus Axelson

Anknuten
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Margareta Blombäck

Professor emerita
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Lynn Butler

Forskare
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Roza Chaireti

Postdoc
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Tore Curstedt

Docent
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maria Farm

Doktorand
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Sven Gustafsson

Anknuten
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Marie Haegerstrand-Björkman

Laboratorieassistent
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Henrik Von Horn

Anknuten
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maria Magnusson

Postdoc
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Zara Pons Vila

Postdoc
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Iva Pruner

Postdoc
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Yanan Zong

Doktorand
Klinisk kemi och koagulation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1