Skip to main content

Medlemmar i gruppen Klinisk genetik

Forskargruppsledare

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
BioClinicum J10:20, Akademiska stråket 1
Karolinska Universitetssjukhuset
171 64 Solna

Medlemmar i gruppen

Cecilia Arthur

Doktorand
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Jessica Alm

Postdoc
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Erik Bjorck

Docent
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Diego Cortese

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Alice Costantini

Doktorand
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Eva Ekblom

Kurssekreterare
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Mikaela Friedman

Forskningssamordnare
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Peter Gustavsson

Forskare
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Yaser Heshmati

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maj Hulten

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Nina Jäntti

Biomedicinsk analytiker
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anders Kämpe

Doktorand
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Lena Ljöstad

Biomedicinsk analytiker
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Larry Mansouri

Forskare
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Theodoros Moysiadis

Senior forskningsspecialist
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Outimaija Mäkitie

Professor, gäst
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Hero Nikdin

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Fotis Psomopoulos

Senior forskningsspecialist
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ying Qu

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Johanna Rantala

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Fatemah Rezayee

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Lars Sivars

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Aron Skaftason

Bioinformatiker
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anh Nhi Tran

Forskare
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Emma Tham

Forskare
6089242
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anna Vardi

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Jenny Von Salomé

Doktorand
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Karin Wallander

Doktorand
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Johanna Winberg

Anknuten
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Tatjana Åkerblom

Administratör
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk genetik
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Samarbete

Maria Bradley

Universitetslektor/överläkare
Forskargrupp M Bradley
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2