Medlemmar i gruppen Klinisk genetik

Forskargruppsledare

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
BioClinicum J10:20, Akademiska stråket 1
Karolinska Universitetssjukhuset
171 64 Solna

Medlemmar i gruppen

Cecilia Arthur

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Gisela Barbany

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lucia Cavelier Franco

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anastasia Chatzidimitriou

Senior forskningsspecialist
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Cecilia Österholm Corbascio

Senior forskningsspecialist
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Alice Costantini

Postdoktor
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Eva Ekblom

Annan grund
08-123 756 26
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Mikaela Friedman

Forskningssamordnare
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sofia Frisk

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Peter Gustavsson

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Zahra Haider

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Nicola Hallgren

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Hafdís Helgadóttir

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Daniel Hägerstrand

Senior forskningsspecialist
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Cecilia Jylhä

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Nina Jäntti

Anknuten till Forskning
08-524 858 61
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Aleksandra Krstic

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Olha Krynina

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anders Kämpe

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kristina Lagerstedt

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jelmer Legebeke

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Hillevi Lindelöf

Doktorand
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Dania Machlab

Bioinformatiker
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Larry Mansouri

Senior forskningsspecialist
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

John Mollstedt

Doktorand
0709482209
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Outimaija Mäkitie

Senior forskare
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Gen Nishimura

Extern konsult/Inhyrd personal
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ida Nordgren

Doktorand
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Blaz Oder

Doktorand
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christoforos Pappas

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maritta Hellström Pigg

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Leily Rabbani

Bioinformatiker
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johanna Rantala

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fatemah Rezayee

Doktorand
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Teresa Del Peso Santos

Forskningsingenjör
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lars Sivars

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Karin Sollander

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maria Johansson Soller

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Aron Skaftason

Doktorand
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Emma Tham

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Leonardo Vargas Vallejo

Anknuten till Forskning
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Karin Wallander

Anknuten till Forskning
Haglund
K7 Onkologi-Patologi

Fan Wang

Postdoktor
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Tatjana Åkerblom

Administratör
Klinisk genetik
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ingegerd Öfverholm

Postdoktorala studier
Larsson Olle
K7 Onkologi-Patologi

Samarbete

Jessica Alm

Enhetschef
NPC
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Maria Bradley

Professor/överläkare
Bradley M
K2 Medicin, Solna
Chatrin Lindahl
2023-11-27