Skip to main content

Medlemmar i gruppen Kirurgisk vårdvetenskap

Forskare

Pernilla Lagergren

Professor
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anna Schandl

Forskare
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Helen Rosenlund

Anknuten
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Biostatistiker

Asif Johar

Statistiker
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Doktorander

Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Yangjun Liu

Doktorand
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Zhao Cheng

Doktorand
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Forskningssköterska

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Administrativ personal

Karin Vikström

Projektsamordnare
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Samarbeten

Anna Wikman

E-post: anna.wikman@kbh.uu.se

Reproduktiv Hälsa, Kvinnor och Barns Hälsa, Uppsala Universitet