Medlemmar i gruppen Kirurgisk vårdvetenskap

Forskargruppsledare

Pernilla Lagergren

Professor
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Forskare

Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Biostatistiker

Asif Johar

Statistiker
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Doktorander

Kenneth Fernqvist

Doktorand
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Forskningssköterskor

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sandra Nielsen

Tjänstledig
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Administrativ personal

Charlotte Borseman

Projektledare
Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Giulia Marras

Administratör
Övre GI-kirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Samarbeten

Anna Wikman

Reproduktiv Hälsa, Kvinnor och Barns Hälsa, Uppsala Universitet

LP
Innehållsgranskare:
Chatrin Lindahl
2023-01-27