Medlemmar i gruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi

This page in English

Forskargruppsledare

Universitetslektor/klinisk anställning

Sophie Bensing

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Sophie.Bensing@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, D2:04
171 76 Stockholm

Forskare

Forskare

Katarina Berinder

Telefon: 08-517 719 14
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Katarina.Berinder@ki.se

Docent

Anneli Björklund

Telefon: 08-517 794 58
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Anneli.Bjorklund@ki.se

Forskare

Sigridur Björnsdottir

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Sigridur.Bjornsdottir@ki.se

Professor, senior

Anna-Lena Hulting

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Anna-Lena.Hulting@ki.se

Docent

Charlotte Höybye

Telefon: 08-517 753 79
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Charlotte.Hoybye@ki.se

Forskare

Anna Kistner

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: anna.kistner@ki.se

Forskare

Kristina Linder

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Kristina.Linder@ki.se

Senior lab manager

Zuheng Ma

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Zuheng.Ma@ki.se

Docent

Kristina Melkersson

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Kristina.Melkersson@ki.se

Doktorander

Doktorand

Afroditi Barouti

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: afroditi.barouti@ki.se

Doktorand

Hasanain Hamid Hammood Shukur

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: hasanain.shukur@ki.se

Doktorand

Wafa Kamal

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: wafa.kamal@ki.se

Doktorand

Jakob Skov

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: jakob.skov@ki.se

Doktorand

Anna-Karin Åkerman

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: anna-karin.akerman@ki.se
Neuroendokrinologi