Medlemmar i gruppen endokrin kirurgi

Endokrin- och sarkomsektionen på Karolinska behandlar varje år, i ett multidisciplinärt samarbete, över tusen patienter med sarkom och tumörer och/eller funktionella rubbningar i endokrina organ. Det gör oss till Nordens största endokrinkirurgiska klinik.

Forskargruppsledare

Jan Zedenius

Professor/överläkare
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress: 

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet, D2:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Forskare

Roger Belusa

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Erik Berglund

Docent
Transplantation
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Robert Bränström

Lektor, adjungerad
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lars-Ove Farnebo

Professor Emeritus/Emerita
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Robin Fröbom

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Dan Granberg

Lektor, adjungerad
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Bertil Hamberger

Professor emeritus
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christel Hedman

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Karlsson

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Martin Larsson

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anja Mortensen

Postdoc
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jörgen Nordenström

Professor Emeritus/Emerita
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Carolina Nylén

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ivan Shabo

Docent
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adam Stenman

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christina Linder Stragliotto

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Göran Wallin

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jan Åhlén

Anknuten till Forskning
08-517 724 77
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Doktorander

Anna Koman

Doktorand
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Joachim Nilsson

Doktorand
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maximilian Zoltek

Doktorand
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Personal

Rebecka Hallbeck

Forskningssjuksköterska
Endokrinkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Chatrin Lindahl

Administratör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi