Medlemmar i gruppen endokrin kirurgi

Endokrin- och sarkomsektionen på Karolinska behandlar varje år, i ett multidisciplinärt samarbete, över tusen patienter med sarkom och tumörer och/eller funktionella rubbningar i endokrina organ. Det gör oss till Nordens största endokrinkirurgiska klinik.

Forskargruppsledare

Profile image

Jan Zedenius

Professor/Överläkare
+46852482739

Adress: 

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet, Hotellet plan 2
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Forskare

David Berglund

Anknuten till Forskning
Profile image

Robert Bränström

Adjungerad Lektor

Filip Cvetkovski

Anknuten till Forskning

Lars-Ove Farnebo

Professor Emeritus/Emerita
Profile image

Robin Fröbom

Anknuten till Forskning

Dan Granberg

Anknuten till Forskning
Profile image

Bertil Hamberger

Professor emeritus
Profile image

Christel Hedman

Anknuten till Forskning

Fredrik Karlsson

Anknuten till Forskning
Profile image

Anna Koman

Anknuten till Forskning

Schelto Kruijff

Senior Forskningsspecialist

Martin Larsson

Anknuten till Forskning
Profile image

Joachim Nilsson

Anknuten till Forskning

Jörgen Nordenström

Professor Emeritus/Emerita
Profile image

Carolina Nylén

Anknuten till Forskning

Hugo Schouw

Anknuten till Forskning
Profile image

Ivan Shabo

Docent
Profile image

Adam Stenman

Anknuten till Forskning

Göran Wallin

Anknuten till Forskning

Maximilian Zoltek

Doktorand;Anknuten till Forskning

Doktorander

Karin Lind

Doktorand

Julia Winter

Doktorand

Personal

Profile image

Chatrin Lindahl

Administratör
Chatrin Lindahl
2023-11-24