Skip to main content

Medlemmar i gruppen endokrin kirurgi

Endokrin- och sarkomsektionen på Karolinska behandlar varje år, i ett multidisciplinärt samarbete, över tusen patienter med sarkom och tumörer och/eller funktionella rubbningar i endokrina organ. Det gör oss till Nordens största endokrinkirurgiska klinik.

Forskargruppsledare

Jan Zedenius

Professor
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Adress: 

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet, D2:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Forskare

Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Erik Berglund

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Robin Fröbom

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Bertil Hamberger

Professor emeritus
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Christel Hedman

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Jörgen Nordenström

Professor emeritus
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Ivan Shabo

Docent
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Dan Granberg

Docent
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Adam Stenman

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Carolina Nylén

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Jan Åhlén

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Martin Larsson

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Göran Wallin

Anknuten till Forskning
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Doktorander

Anna Koman

Doktorand
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Fredrik Karlsson

Doktorand
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Maximilian Zoltek

Doktorand
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Joachim Nilsson

Doktorand
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Personal

Chatrin Lindahl

Administratör
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Rebecka Hallbeck

Forskningssjuksköterska
Endokrinkirurgi
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery