Skip to main content

Konferenser, möten, kurser STAR

STAR har två årliga möten, en blandning av öppna seminarier och planerade gruppmöten. Här hittar du information om kommande möten och konferenser.

STAR dag den 30 mars 2017

Program

Vascular Web

Upcoming meetings, events, and medical career/residency fairs for vascular surgery trainees, general surgery residents, and medical students.

Meeting and Abstract Deadlines

CVR Courses

Cardiovascular Research Program VT17 Course for PhD students