Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa

Projektet syftar till att identifiera biologiska processer och centrala molekyler vid instabilitet i åderförkalkningsplack som kan användas för att bland annat upptäcka biomarkörer (spårämnen) för instabil åderförkalkning hos riskpatienter.

Team Leader Ulf Hedin

Professor Ulf Hedin

Team Leader Ulf Hedin

Professor Ulf Hedin leder projektet 'Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa' och är gruppledare för Kärlkirurgi på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Hans forskning har bland annat belönats med Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag.

LM
Innehållsgranskare:
2024-02-20