Information om BALAD-studien

Studien vänder sig till kvinnor och män i åldern 30-75 år som haft diabetes (LADA) i högst tre år. Du får endast behandlas med Metformin förutom kost och motion. Studien genomförs i Sverige och i Norge.

Deltagarna i studien lottas till att i tillägg till Metformin antingen ta ytterligare en tablett eller insulin till natten. Du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska i två år med möjlig förlängning i ytterligare två år. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla besök är avgiftsfria.

Studien genomförs i Sverige och i Norge.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten (tidigare EPN) och Läkemedelsverket.

Hur vet jag om jag har LADA?

Vi genomför kostnadsfri testning av GAD antikroppar (blodprov) hos patienter som kan vara aktuella för att delta i BALAD-studien.

AB
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2022-06-07