Signaltransduktion

Gruppen kartlägger de molekylära mekanismer som reglerar frisättningen av insulin från endokrina pankreas beta-celler under normala betingelser och varför dessa inte fungerar vid icke-insulinberoende diabetes mellitus eller typ 2 diabetes.