Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa

Projektet syftar till att identifiera biologiska processer och centrala molekyler vid instabilitet i åderförkalkningsplack som kan användas för att bland annat upptäcka biomarkörer (spårämnen) för instabil åderförkalkning hos riskpatienter.

Team Leader Ulf Hedin

Professor Ulf Hedin Foto: Karolinska Institutet

Team Leader Ulf Hedin

Professor Ulf Hedin leder projektet 'Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa' och är gruppledare för Kärlkirurgi på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Hans forskning har bland annat belönats med Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag.

LM
Innehållsgranskare:
2024-02-20