Forskarutbildning vid MMK

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi ca 150 doktorander. Forskarutbildningen vid Karolinska Institutet innebär motsvarande fyra års heltidsstudier för doktorsexamen eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Den faktiska studietiden för doktoranderna varierar dock. 

Under större delen av utbildningen deltar doktoranden aktivt i ett praktiskt forskningsprojekt. Den blivande doktoranden väljer handledare och i samråd med denne projekt. I utbildningen ingår sedan också deltagande i kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter. För kunskaps- eller kurskrav och i förekommande fall tillhörande litteratur gäller att samtliga doktorander vid Karolinska Institutet skall uppnå ett kunskapsmål motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng (1,5 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under en vecka) för doktorsexamen eller minst 15 högskolepoäng för licentiatexamen.  Utbildningen är öppen för svenska och utländska studenter.