BALAD - Behandling av LADA

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) utgör c:a 10% av typ 2 diabetes och är en speciell typ av diabetes där bästa behandling inte är känd. Det hoppas vi BALAD studien skall ge svar på.

Tidigare studier har visat att det är bra att bevara den egna insulinproduktionen så länge som möjligt eftersom blodsockret då lättare hålls på önskad nivå. BALAD studien undersöker vilken som är bästa behandling för att behålla den egna insulinproduktionen vid LADA så länge som möjligt.

Sedan gammalt har man indelat diabetes i två huvudformer, nämligen typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes kallades tidigare ungdomsdiabetes. Typ1 diabetes behandlas alltid med insulin. Orsaken till att patienter med typ 1 diabetes behöver insulin är att kroppens egna vita blodkroppar kan skada de insulinproducerande cellerna så att de med tiden försvinner. Typiskt för sjukdomen är också att man i blodet finner antikroppar mot olika äggviteämnen som finns i de insulinproducerande cellerna.

Typ 2 diabetes kallades tidigare åldersdiabetes. Patienter med typ 2 diabetes får alltså sjukdomen i vuxen ålder. Vid typ 2 diabetes finner man inga skadliga vita blodkroppar. Vid typ 2 diabetes fungerar de insulinproducerande cellerna åtminstone hjälpligt. Därför behöver patienter med typ 2 diabetes oftast inte behandling med insulin.

På senare år har man funnit att en del av de patienter som får diabetes i vuxen ålder och som vi uppfattar som typ 2 diabetes har samma sorts antikroppar i blodet som patienter med typ 1 diabetes. (Den antikropp som oftast mäts kallas anti GAD). Vi vet ännu inte om det har någon betydelse för behandlingen om man har eller inte har antikroppar i blodet. För att få mer kunskap om detta måste man testa fram vilka patienter som fått diabetes i vuxen ålder som har antikroppar och vilka patienter som inte har det. Först då har man möjlighet att i olika studier undersöka vad som eventuellt skiljer i bästa behandling för dem med och dem utan antikroppar.

Chatrin Lindahl
2022-11-16