Mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram bygger på en ömsesidighet mellan mentor och adept. Relationen kan ge många värdefulla insikter, både på ett professionellt och på ett personligt plan.

Vi har listat några mentorskapsprogram nedan, men du kan också hitta din egen mentor i dina egna nätverk. Tveka inte att fråga en person som du beundrar om han eller hon skulle vilja vara mentor åt dig - det finns en god chans att de tackar ja till erbjudandet.

Om ni vill inleda ett samarbete som mentor och adept är det bara att komma överens om ett slags ramverk för relationen, som tex. hur ofta ni ska träffas, vad ni tänker att ni ska samtala om och vilka förväntningar ni båda har på resultatet.

Varför ska du gå med i ett mentorskapsprogram?

  • Möjligheter att nätverka
  • Lär känna en yrkeserfaren person inom området du är intresserad av
  • Ställ frågor du har om möjliga framtida karriärvägar
  • Du är nyfiken, ambitiös och motiverad och vill lära dig mer och avancera i din karriär
  • Mentorer är ofta generösa med sin kunskap och tid och hjälper och stöttar gärna adepter som är intresserade av samma väg som de själva gått

BioN - the Biomedicine Network

BioN - Biomedicine Network ger en helhetssyn på nätverk, i syfte att ansluta talanger från biomedicin, bioentreprenörskap och Toxikologi program vid Karolinska institutet med intressenter från life science. För mer information om organisationen och hur de kan hjälpa dig se BioNs webbsida eller BioNs LinkedIn profil.

Framtidsnätet

Framtidsnätet är ett ettårigt program med syfte att hjälpa life science studenter på KI att definiera mål, bredda sina professionella nätverk samt att erbjuda dem en möjlighet att utvecklas personligen. Framtidsnätet är en del av BioN, så vill du veta mer gå till BioNs webbsida eller Framtidsnätets LinkedIn profil.

Vad förväntas av mig som adept?

Att du har regelbundna möten med din mentor, som kommer dela med sig av erfarenheter från att arbeta inom life science och forskning. Du och din mentor kommer att diskutera karriär, personlig utveckling och life science industrin. Som adept är du den som har ansvar att ha regelbunden kontakt med din mentor.

Hur fungerar det?

Mentorer och adepter genomgår en grundkurs i mentorskap som ges av en mentorskapskonsult. Mentorskapsåret inkluderar sedan tre obligatoriska möten då du får chansen att möta alla deltagare (adepter) i programmet. Vid dessa möten kan du dela med dig av dina erfarenheter och bidra till att utveckla Framtidsnätet. Utöver dessa möten, bestämmer du och din mento rtillsammans hur ofta ni vill träffas.

Vill du gå med i Framtidsnätet? Ansök här

Women in Science

Women in Science är en ideell organisation som startades av studenter på Karolinska institutet och anordnar bland annat seminarier och workshops
dedikerade åt att inspirera kvinnor/tjejer som är intresserade av forskning och vetenskap. Målet är att kunna förse dessa kvinnor med
resurser och verktyg för att hjälpa dem nå sina mål. Dessa mål kan till exempel handla om karriär, ökad självständighet, att starta egna
företag eller hjälp att nå balans mellan privatliv och jobb.

För mer information om Women in Science, se deras websida.

Doktorand - då ska du ha en mentor

Syftet med mentor-adept-relationen är att doktoranden ska ha tillgång till en person som dels kan fungera som en bro till världen utanför direkta forskningsmiljön och dels fungera som en oberoende diskussionspartner. Läs mer på medarbetarportalen.

Driver du ett mentorskapsprogram och vill synas på denna sida?

Kontakta Karriärservice på career-service@ki.se eller genom våra kontaktdetaljer.