Lika villkor vid Institutionen för medicin, Solna

Vid institutionen för medicin, Solna, följer vi Karolinska Institutets riktlinjer för hur Lika villkor ska upprätthållas i vår undervisning. Information om detta finns på ett par olika ställen på KI:s hemsida.

Under rubriken Lika villkor hittar ni ingångar till flera olika sidor.

Sidorna Lika villkor för studenter och Lika villkor i undervisningen riktar sig mer direkt till lärare och studenter.

 

KB
Innehållsgranskare:
2024-04-16