Utbildning

Institutionen för medicin, Solna har kurser för studenter på läkarprogrammet, biomedicinprogrammet samt medicinsk informatik.

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi ca 200 doktorander.