Utbildning

This page in English

Institutionen för medicin, Solna har kurser för studenter på läkarprogrammet samt på tre biomedicinprogram.

Institutionen bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi ca 200 doktorander.