Team Anton Gisterå

Vår forskning fokuserar på immunsvar vid ateroskleros. I teamet undersöker vi specifika immunsvar mot low-density lipoproteiner, immunstyrning av kolesterolomsättning och cellulär immunmetabolism.

Aterosklerosimmunologi

Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är globalt sett den vanligaste dödsorsaken. Kliniska studier har nyligen påvisat positiva effekter av immunterapi vid ateroskleros, men en mer specifik behandling av vaskulär inflammation skulle behövas.

Autoimmuna reaktioner mot low-density lipoproteiner (LDL) är vanligt förekommande i de inflammatoriska reaktioner som driver sjukdomen och är sammankopplade med sjukdomsmanifestationer såsom hjärtinfarkt och stroke. Vårt forskarteam studerar dessa immunreaktioner i olika modellsystem och har observerat betydande effekter på utvecklingen av ateroskleros och lipoproteinmetabolism.

Dessutom är metabola anpassningar avgörande för hur immunceller reagerar. Att förstå det molekylära och dynamiska samspelet mellan vaskulära immunreaktioner och lipoproteiner kan i slutändan påverka behandlingsrekommendationer för mänsklig sjukdom. Vårt mål är att hitta nya terapeutiska måltavlor samt att kunna stratifiera kardiovaskulära patienter efter LDL-autoimmunitet och plackegenskaper för att kunna anpassa behandlingar och uppföljning.

Forskningsstöd

Vårt arbete är finansierat av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Karolinska Institutet och Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor.

Kontakt Team Gisterå

Anton Gisterå

Biträdande lektor

Utvalda publikationer

Animal Models of Atherosclerosis-Supportive Notes and Tricks of the Trade.
Gisterå A, Ketelhuth DFJ, Malin SG, Hansson GK
Circ Res 2022 Jun;130(12):1869-1887.

Quantification of Atherosclerosis in Mice.
Centa M, Ketelhuth DFJ, Malin S, Gisterå A
J Vis Exp 2019 06;(148).

Lipid-driven immunometabolic responses in atherosclerosis.
Gisterå A, Ketelhuth DFJ
Curr Opin Lipidol 2018 10;29(5):375-380.

Low-Density Lipoprotein-Reactive T Cells Regulate Plasma Cholesterol Levels and Development of Atherosclerosis in Humanized Hypercholesterolemic Mice.
Gisterå A, Klement ML, Polyzos KA, Mailer RKW, Duhlin A, Karlsson MCI, Ketelhuth DFJ, Hansson GK
Circulation 2018 11;138(22):2513-2526.

The immunology of atherosclerosis.
Gisterå A, Hansson GK
Nat Rev Nephrol 2017 06;13(6):368-380.

Vaccination against T-cell epitopes of native ApoB100 reduces vascular inflammation and disease in a humanized mouse model of atherosclerosis.
Gisterå A, Hermansson A, Strodthoff D, Klement ML, Hedin U, Fredrikson GN, Nilsson J, Hansson GK, Ketelhuth DF
J Intern Med 2017 04;281(4):383-397.

Immunostaining of Lymphocytes in Mouse Atherosclerotic Plaque.
Gisterå A, Ketelhuth DF
Methods Mol Biol 2015 ;1339():149-59.

AG
Innehållsgranskare:
2023-03-23