Sarcoidosis Epidemiology Research Group

This page in English

Vilka vi är

Vår forskningsgrupp inom sarkoidos epidemiologi ingår i gruppen för kronisk inflammatorisk sjukdoms epidemiologi. Vi tillhör avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna.

 

Forskarassistent

Elizabeth Arkema

E-post: elizabeth.arkema@ki.se

Forskarstuderande

Marios Rossides

E-post: marios.rossides@ki.se

Forskningsassistent

Laura Köcher

E-post: laura.kocher@ki.se

 

Vårt mål och uppdrag

Vårt övergripande mål är att bättre förstå orsakerna och utfall av sarkoidos.

Våra särskilda mål är att:

  • Identifiera riskfaktorer för sarkoidos

  • Minska tiden från symptomdebut till bedömning

  • Förbättra behandlingsstrategier för sarkoidos

  • Minimera de långsiktiga konsekvenserna av sarkoidos

Vårt uppdrag är att leverera evidensbaserade svar på etiologiska och kliniska frågor med hjälp av epidemiologiska metoder.

 

Vår data

Sveriges högkvalitativa och omfattande hälsovårdsdata ger oss möjligheten att genomföra storskaliga studier om riskfaktorer och utfall. Dessa nationella data från hälso- och demografiskaregister utgör grunden för vårt datalager för forskning inom sarkoidos. Det berikas ytterligare med kliniska och laboratoriedata för ungefär 1500 personer som ingår i klinisk kohort om sarkoidos vid Karolinska Universitetssjukhus.

Vårt arbete är finansierat bland annat av VetenskapsrådetHjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, SFO Epidemiologi och Karolinska Institutets stiftelser och fonder.

 

Samverkan

Vårt arbete samlar expertis från kliniker, immunologer och epidemiologer. Samarbeten är nödvändiga för utbyte av expertis från alla vetenskapliga områden och vi välkomnar forskare intresserade av forskning om sarkoidos att kontakta oss.

För närvarande har vi nära samarbete med följande enheter:

 

Utvalda publikationer

Epidemiology of sarcoidosis: current findings and future directions.
Arkema E, Cozier Y
Ther. Adv. Chronic Dis. 2018

Familial aggregation and heritability of sarcoidosis: a Swedish nested case-control study.
Rossides M, Grunewald J, Eklund A, Kullberg S, Di Giuseppe D, Askling J, et al
Eur. Respir. J. 2018 Aug;52(2):

Sarcoidosis mortality in Sweden: a population-based cohort study.
Rossides M, Kullberg S, Askling J, Eklund A, Grunewald J, Arkema E
Eur. Respir. J. 2018 Feb;51(2):

Sarcoidosis incidence and prevalence: a nationwide register-based assessment in Sweden.
Arkema E, Grunewald J, Kullberg S, Eklund A, Askling J
Eur. Respir. J. 2016 12;48(6):1690-1699

Familial aggregation of rheumatoid arthritis in sarcoidosis: a register-based case-control study in Sweden.
Arkema E
Arthritis Rheumatol. 2016; 68(Suppl 10)

 

Skrivet om vårt arbete...

Ärftlighet påverkade risk för sarkoidos
Susanna Kullberg, Marios Rossides
Läkartidningen. 2018;115:FACL

Sarcoidosis Risk Higher in Families with Disease History, Study Reports
Vijaya Iyer
sarcoidosisnews.com. 2018-07-19

Sarkoidos: epidemiologi, diagnostik och behandling
Antje Kuhlmann
Lung & Allergiforum. 2017; 2

Västerbottningarna svårt drabbade av lungsjukdomen sarkoidos.
Anna Aderlund
Hjärt-Lungfonden. 2017

Oklart varför prevalensen av sarkoidos skiljer sig geografiskt.
Susanna Kullberg, Elizabeth Arkema
Läkartidningen. 2016;113:D7E6

 

Kontakta eller besöka oss

Du kan nå oss via följande kanaler:

Email elizabeth.arkema@ki.se
Twitter @elizabetharkema
Post Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin Solna
Avdelningen för klinisk epidemiologi, T2
171 76 Stockholm
Sverige
Besök Avdelningen för klinisk epidemiologi
Eugeniahemmet, T2
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
EpidemiologiInflammationLungmedicin