NorPen webinar och årliga möte

På grund av Coronapandemin har det 13:e årliga NorPen-mötet skjutits upp till 2021. I stället arrangerades ett webinar för NorPENs medlemmar.

NorPen Webinar 

11 november 2020 hölls ett webinar med följande innehåll

An overview of G methods by Jessica Young*

Presentationer från 4 juniora forskare som forskar inom läkemedelsepidemiplogi på nordisk data:

 • Tyra Lagerberg, PhD student 
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
  Selective serotonin reuptake inhibitors and adverse behavioural outcomes
 • Anders Husby, Post-doctoral Researcher
  Department of Epidemiology Research, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark
  Inhaled corticosteroids and COVID-19 morbidity: nationwide cohort study
 • Lars Jøran Kjerpeseth, Post-doctoral Researcher
  Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway
  Risk of major congenital malformations with metformin compared with insulin in pregnancy
 • Aleksi Hamina, Post-doctoral Researcher
  University of Oslo, Oslo, Norway
  University of Eastern Finland, Kuopio, Finland Niuva Hospital, Kuopio,  Finland
  Opioid utilization trends among older adults across the Nordic countries -- preliminary results

Documents

NorPen Webinar 2020-11-11

*Presentation var en introduktion till G methods och ett smakprov på den längre NorPEN2021 kursen om G-methods i relation till läkemedelsepidemiologi. Presentationen kommer vara på engelska.

G-methods is a class of methods for estimating the causal effects of time-varying treatment strategies in longitudinal studies where time-varying confounders may be affected by past treatment. G-methods specifically aim to estimate Robins’s g-formula, a function of only measured study variables.  Under assumptions that include no unmeasured confounding, the g-formula indexed by a particular time-varying treatment strategy equals the (counterfactual) outcome mean in the study population had all individuals adhered to that strategy. The g-formula is usually a high-dimensional function when the dimension of measured confounders is high and/or there are many follow-up times. Different g-methods (e.g. inverse probability weighting, parametric g-computation, targeted maximum likelihood estimation) constitute different estimation methods for this function of the longitudinal data.  In this presentation, we will introduce counterfactual causal reasoning that motivates the g-formula as a target of statistical analysis and give a high-level overview of some different estimation methods.

Jessica Young, PhD

Jessica Young, PhD

Assistant Professor and Biostatistician

Department of Population Medicine, Harvard Medical School

https://www.populationmedicine.org/JYoung

Jessicas forskning är inriktad på utveckling och tillämpning av statistiska metoder för skattning och kliniskt relevanta kausala effekter, av tidsvarierande behandlingsstrategier på hälsorelaterade utfall, ställd inför komplex tidsvarierande confounding och selection bias, konkurrerande händelser och behandlingar som är svåra att mäta. 

NorPen 13:e årliga möte 2021

På grund av Coronapandemin har det 13:e årliga NorPen-mötet skjutits upp till 2021. Platsen är fortfarande Stockholm, Sverige.

Kurs: Onsdag 10 november 2021

Konferens: Torsdag och fredag 11-12 november 2021

Sätt kryss i kalendern! Mer information kommer i 2021.

Vid frågor angående det kommande 13: e årsmötet, skicka ett e-postmeddelande till norpen-2020@meds.ki.se

CC
Innehållsgranskare:
Karin Gembert
2022-10-05