Marianne van Hage

Immunologi och allergi - Professor, teamledare

Marianne van Hage

Professor
Nilsson G
K2 Medicin, Solna

Gruppmedlemmar

Danijela Apostolovic

Forskningsspecialist
Nilsson G
K2 Medicin, Solna

Maria Eldh

Forskningsspecialist
070-976 48 85
Gabrielsson S
K2 Medicin, Solna

Jeanette Grundström

Laboratorieansvarig
Smed Sörensen A
K2 Medicin, Solna

Marija Perusko

Postdoktor
Nilsson G
K2 Medicin, Solna

Marit Westman

Anknuten till Forskning
Mjösberg
H7 Medicin, Huddinge

Carl Hamsten

Forskningsspecialist
Nilsson G
K2 Medicin, Solna

Abarajitha Ramesh

Forskningsassistent
Nilsson G
K2 Medicin, Solna
Ann-Sofie Sten
2023-03-23